Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł II

Okulistyka

Szkolenie adresowane jest do lekarzy tzw. pierwszego kontaktu oraz wszystkich, którzy chcą praktycznie doskonalić techniki leczenia.

Przedstawiane zabiegi zostały wybrane przez lekarzy okulistów praktyków na podstawie wieloletniego doświadczenia.
Pozwalają one niejednokrotne ocalić wzrok lub poprawić widzenie pacjenta. Mogą stanowić też alternatywę do, nie zawsze skutecznego, leczenia zachowawczego. Program kursu składa się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych.

Część praktyczna kursu będzie prowadzona na świńskich gałkach ocznych z zastosowaniem mikroskopów firmy Zeiss.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w grupach 2- osobowych (po jednym mikroskopie na parę), z zastosowaniem zestawów chirurgicznych, co daje większą możliwość doskonalenia technik chirurgicznych.
W programie:
Cześć teoretyczna
Podstawy szycia rogówki
Przeszczep spojówki
Keratektomia powierzchowna
Zewnątrztorebkowe usunięcie soczewki
Część chirurgiczna – zajęcia w laboratorium

Lokalizacja

Centrum Edukacji Medycznej, ul. Brzeska 12 (wjazd od ul. Markowskiej 9), Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Marcin Tomczak

Absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończył kurs okulistyki North American Veterinary Comunity Institute w Orlando na Florydzie (USA) a także odbył szkolenie z zakresu chirurgii zaćmy. W 2012 ukończył prestiżowy 10th Biannual William Magrane Basic Science Course in Veterinary and Comperative Ophthalmology na College of Veterinary Medicine North Carolina State University (USA). Należy do sekcji okulistycznej Polskiego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.Jest członkiem ESVO od 2011 roku. Corocznie uczestniczy w konferencjach okulistycznych w kraju i zagranicą . Od kilku lat specjalizuje się w leczeniu chorób rogówki a w szczególności powikłanych przypadków owrzodzeń  Jest właścicielem specjalistycznej okulistycznej lecznicy weterynaryjnej.

lek. wet. Marzena Pawlicka

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W 2011 roku ukończyła dwuletni kurs podyplomowy z okulistyki weterynaryjnej organizowany przez European School for Advanced Veterinary Studies (ESAVS) na Uniwersytecie Luksemburskim. Odbyła staże okulistyczne w referencyjnych klinikach w Anglii min. w NKR Veterinary Specialist i The Animal Health Trust. W 2012 ukończyła szkolenie z elektroretinografii i jej zastosowania u zwierząt w Niemczech. Od 2010 roku jest członkiem ESVO (European Society of Veterinary Ophthalmology) oraz BrAVO ( The British Association of Veterinary Ophthalmologists) od 2016 roku.  Autorka publikacji z zakresu okulistyki weterynaryjnej w krajowych czasopismach branżowych. W 2015 roku była wykładowcą XXIII Międzynarodowego Kongresu PSLWMZ. Jej główne zainteresowania zawodowe to chirurgia rogówki i elektroretinografia.

  • Organizator: Najpopularniejsze zabiegi w okulistyce. Moduł II
    Centrum Edukacji Medycznej to jednostka powołana do prowadzenia specjalistycznych szkoleń dla kadry medycznej. Jej unikatowy charakter i zarazem trzon działalności stanowi oferta praktycznych warsztatów na preparatach nieutrwalonych (tzw. kadawerach), które są realizowane w warunkach bloku operacyjnego. Nasza działalność obejmuje głównie kursy na preparatach zwierzęcych – praktyczne szkolenia na tkance zwierzęcej kursy kadawerowe – praktyczne szkolenia na preparatach nieutrwalonych szkolenia medyczne – zorientowane na praktykę, często mające warsztatowy charakter seminaria, konferencje i duże akademie naukowe związane z nowoczesnymi technologiami w praktyce działalności medycznej
Importuj do Kalendarza Google