Zasady korzystania z Kalendarza

Zasady korzystania z Kalendarza Wydarzeń Weterynaryjnych

Kalendarz Wydarzeń Weterynaryjnych to baza wydarzeń z branży weterynaryjnej, skierowanych głównie do lekarzy weterynarii, studentów oraz techników. Administrator Kalendarza NIE JEST organizatorem żadnego z nich. 

Przy każdym wydarzeniu znajduje się informacja o Organizatorze, wraz z danymi kontaktowymi oraz linkiem do eventu źródłowego lub wzmianka o możliwym sposobie zapisania się.

Administrator Kalendarza nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe informacje na temat poszczególnych szkoleń. Organizatorzy zobowiązani są do niezwłocznego informowania Administratora Kalendarza o wszelkich zmianach dotyczących organizowanych przez nich wydarzeń. Zmiany powinny być zgłaszane mailowo – kontakt@wydarzenia-wet.pl

Dodanie wydarzenia do Kalendarza jest bezpłatne.

Aby zgłosić wydarzenie do bazy, należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://wydarzenia-wet.pl/dodaj-wydarzenie

W ciągu 48 godzin zgłoszone wydarzenie zostanie zweryfikowane przez moderatora, a Organizator zostanie poinformowany mailowo o dodaniu do Kalendarza bądź odrzuceniu. 

Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności oraz RODO znajdują się na stronie https://wydarzenia-wet.pl/polityka-prywatnosci