Zoopsycholog – kurs zawodowy

BehawiorystykaNeurologia

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca ze zwierzętami towarzyszącymi w sali zajęć oraz w terenie.

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z charakterystyką zawodu zoopsychologa i wdrożenie ich do pracy w tej dziedzinie. Uczestnicy odbywający kurs zostaną zaznajomieni z obserwacją zachowań zwierząt i ich diagnozowaniem. Kursanci dowiedzą się też jak dobrać terapię do niepożądanych zachowań zwierząt.

Po odbyciu kursu uczestnicy zdobywają możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub świadczenia usług behawiorystycznych w przychodniach, lecznicach małych zwierząt, szkołach dla psów, schroniskach dla bezdomnych zwierząt. Kurs umożliwia też podejmowanie pracy ze zwierzęciem w domu właściciela lub w terenie.

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Organizator: Zoopsycholog - kurs zawodowy
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google