Zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących – kurs zawodowy

FizjoterapiaOrtopediaUltrasonografia

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach, fantomach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych, jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje też z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia, czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii. Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są gabinety, lecznice i kliniki weterynaryjne, gabinety zoofizjoterapii lub dom właściciela. Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednia dokumentacje medyczną

Po odbyciu kursu uczestnik zdobywa możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i współpracy w ramach rehabilitacji z przychodniami, lecznicami małych zwierząt. Zdobyte kwalifikacje pozwalają też na pracę ze zwierzęciem w domu właściciela lub pracę w stałym zakładzie leczniczym dla zwierząt oferującym usługi z zakresu fizjoterapii. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

W budynku Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego

dr inż. Agnieszka Wnuk–Gnich

Doktor nauk rolniczych, z wykształcenia zootechnik, technik weterynarii oraz zoofizjoterapeuta. Instruktor psiego fitnessu. Terapeuta manualny. Właścicielka firmy HYDRO-TENS Agnieszka Wnuk–Gnich.

dr n. wet. Karolina Barszcz

Prodziekan ds. dydaktyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Aktywny członek European Association of Veterinary Anatomists, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego i Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

mgr Anna Gawryś

Zoofizjoterapeutka i członek Polskiego Związku Zoofizjoterapeutów związana z Lecznicą Vet Care w Pruszkowie.

mgr inż. Adam Wróbel

Absolwent Wydziału Nauk o zwierzętach Warszawskiego SGGW, technik weterynarii oraz członek VEPRA – Veterinary European Physical Therapy and Rehabilitation Association, Autor publikacji z zakresu rehabilitacji weterynaryjnej.

  • Organizator: Zoofizjoterapeuta zwierząt towarzyszących - kurs zawodowy
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google