ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI – kurs zawodowy

FizjoterapiaKonie

Informacje ogólne
Kurs obejmuje 184 godziny dydaktyczne. Zajęcia w 10-12 osobowych grupach odbywają się w trybie zjazdowym (zaocznym), dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).

Forma kształcenia
Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu.
Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.

Realizowane przedmioty:
- Biologia medyczna z elementami chemii organicznej
- Anatomia i fizjologia
- Elementy patologii ogólnej
- Schorzenia narządu ruchu
- Elementy farmakoterapii
- Elementy psychologii i postępowania ze zwierzęciem
- Badanie pacjenta
- Wstęp do fizjoterapii
- Kinezjologia i kinezyterapia
- Masaż
- Fizykoterapia (termo terapia, światłolecznictwo, sono terapia, magnetoterapia, laseroterapia, elektroterapia)
- Fizjoterapia jako zabiegi profilaktyczne, praktyczna fizjoterapia koni w ortopedii i traumatologii

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

  • Części pisemnej – test; wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%
  • Części ustnej – zadania praktyczne; wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

W budynku Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego

Dr hab. inż. Maria Soroko

Dr n. wet. Karolina Barszcz

Katarzyna Hetmaniuk

  • Organizator: ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI - kurs zawodowy
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google