Znieczulenie wziewne od podstaw

Anestezjologia

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00 – 21.00 Kolacja

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

1. Co muszę mieć żeby zacząć myśleć o znieczuleniu wziewnym?

2. Wskazania do znieczulenia wziewnego.

3. Przygotowanie do znieczulenia wziewnego (premedykacja, indukcja i intubacja)

4. Rurka intubacyjna czy maska oddechowa?

5. Podstawowa budowa maszyny (butla, przepływomierz, parownik, pochłaniacz, rury obiegu oddechowego zastawka nadciśnieniowa, manometr etc.)

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWY

1. Parametry jakie należy ustalić i ustawić przed wykonaniem znieczulenia oraz dobór odpowiednich akcesoriów (układy oddechowe, worki oddechowe)

2. Rodzaje substancji wziewnych porównanie i możliwości ich zastosowania.

3. Monitoring (parametry przydatne przy znieczuleniu wziewnym)

4. Analgezja podczas znieczulenia wziewnego – dawki analgetyków i schematy podawania.

19.00-20.00 Kolacja

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie

09.00- 13.00 BLOK ĆWICZEŃ PRAKTYCZNYCH

Praktyczne zajęcia znieczulenie pacjentów w realu - przeprowadzenie znieczulenia z zastosowaniem aparatu do narkozy wziewnej -  cała grupa 8-osobowa pod okiem trenera wykonuje czynności przygotowania aparatu zanim zostanie podłączony do pacjenta. Każdy uczestnik samodzielnie dobierze ustawienia parametrów pod konkretnego pacjenta do znieczulenia oraz na podstawie odczytu z monitora sprawdzi poprawność działania aparatu do znieczulenia.

13.00-13.30 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

Lokalizacja

Łódź

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr n. wet. Agnieszka Wrzesińska

Lek. wet. Sebastian Domański

  • Organizator: Znieczulenie wziewne od podstaw
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google