Znieczulenie pacjenta kardiologicznego od A do Z

AnestezjologiaKardiologia

Piątek:

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-21.00 Kolacja

Sobota:

08.00-09.00 Śniadanie

09.00- 13.00 BLOK WYKŁADÓW

Podstawowa i zaawansowana diagnostyka pod kątem znieczulenia u zwierząt z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Zasady znieczulenia:

  • zwierząt z chorobami układu sercowo-naczyniowego w trakcie terapii długoterminowej,
  • zwierząt z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego w stanie niestabilnym lub nieleczonych.

Anestetyki, analgetyki oraz leki ostrego reagowania zalecane u zwierząt z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

Anestetyki i analgetyki przeciwwskazane u zwierząt z zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego.

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO - ĆWICZENIOWY

Monitorowanie i interpretacja parametrów funkcji życiowych podczas znieczulenia:

  • kliniczna interpretacja w czasie rzeczywistym parametrów obserwowanych na monitorze funkcji życiowych,
  • diagnostyka i postępowanie przy zaburzeniach obserwowanych na kardiomonitorze w czasie rzeczywistym u pacjentów kardiologicznych,
  • dobór odpowiedniego aparatu diagnostycznego (w tym konkretnych parametrów) do monitorowania w zależności od rodzaju znieczulenia (wziewnego lub iniekcyjnego).

Przykładowe protokoły znieczuleń dla zwierząt z rozpoznaną chorobą serca lub krążenia.

Schematy postępowania anestetycznego u zwierząt „niezdiagnozowanych kardiologicznie”, które muszą być poddane znieczuleniu na cito.

Przypadki kliniczne – interaktywna forma prezentacji przypadków klinicznych prowadzącej z komentarzem oraz dyskusją dotyczącą postępowania anestetycznego i terapii bólu.

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Agnieszka Wrzesińska

  • Organizator: Znieczulenie pacjenta kardiologicznego od A do Z
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google