Znieczulenie infuzyjne – warsztaty

Anestezjologia

Program

Premedykacja i znieczulenia do krótkich procedur diagnostycznych i zabiegowych

 Ocena stanu klinicznego przed znieczuleniem

 • Gatunek i rasa a znieczulenie – zagrożenia
 • Wiek a znieczulenie – pacjent pediatryczny i geriatryczny
 • Klasyfikacja pacjenta – dobór rodzaju znieczulenia do naszego pacjenta

Specyfika działania środków sedacyjnych u psów i kotów

 • Acepromazyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Midazolam a Diazepam – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 agoniści – Ksylazyna, Medetomidyna i Dexmedetomidyna – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Alfa 2 antagoniści – Atipamezol – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Praktyczne schematy sedacji i premedykacji do różnych procedur diagnostycznych i zabiegowych

Analgetyki w premedykacji i znieczuleniu ogólnym

 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistycznym – Morfina, Metadon, Buprenorfina, Fentanyl i jego odpowiedniki – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Narkotyki przeciwbólowe o działaniu agonistyczno-antagonistycznym – Butorfanol mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania

Krótkotrwałe znieczulenie ogólne infuzyjne psów i kotów

 • Etomidat, Propofol, Ketamina, Zoletil, Alfaksalon – mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania
 • Schematy krótkotrwałych znieczuleń w różnych sytuacjach klinicznych

Miejsce
Warszawa

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Piotr Skrzypczak

 • Organizator: Znieczulenie infuzyjne - warsztaty
  Pomagamy lekarzom i studentom medycyny weterynaryjnej w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych. Działania te są wspierane i objęte patronatem naukowym przez warszawską Klinikę Weterynaryjną Bemowo. To tu zrodziła się idea kształcenia własnych pracowników poprzez organizację praktycznych kursów, ściśle dostosowanych do aktualnych potrzeb edukacyjnych personelu medycznego. Stopniowo cykl wykładów i warsztatów zaczął się rozrastać i wzbudził zainteresowanie lekarzy z innych zakładów leczniczych. Na bazie tamtych doświadczeń powstała Akademia Fredwet, której warsztaty od 2 lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem lekarzy pragnących podnosić swoje kompetencje zawodowe.
Importuj do Kalendarza Google