WYBRANE WEWNĄTRZCZASZKOWE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH

Neurologia

MEDiVET ZAPRASZA NA BEZPŁATNY WEBINAR

WYBRANE WEWNĄTRZCZASZKOWE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH

DATA: 28.06.2022

Godzina: 19:30

Wykładowca: dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl ECVN

Rejestracja trwa do 28.06.2022 do godziny 9:00 wyłącznie pod adresem https://wetedukacja.pl/wydarzenie/wybrane-wewnatrzczaszkowe-zaburzenia-neurologiczne-u-psow-brachycefalicznych/

Limit miejsc ograniczony

Wykładowca: dr hab. Marcin Wrzosek prof. UPWr, dipl ECVN

Europejski specjalista z zakresu neurologii i neurochirurgii weterynaryjnej, specjalista chorób psów i kotów. Absolwent roku 2002 Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W 2009 obronił pracę doktorską nt. "Zastosowanie elektroencefalografii w diagnostyce chorób OUN u kotów". Po ukończeniu szkolenia jako rezydent z zakresu neurologii oraz neurochirurgii w Tierspital Bern w Szwajcarii w 2011 r, uzyskał tytuł Certified Diplomate w European College of Veterinary Neurology. W trakcie swojej kariery ukończył staże z zakresu neurologii klinicznej i neurochirurgii w Raleigh, Davis, Stanford (USA), Helsinkach (Finlandia), Hanowerze (Niemcy), Mediolanie i Bolonii (Włochy). Od 2015 roku przewodniczący sekcji neurologicznej Polskiego Towarzystwa Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt. W 2017 r. obronił pracę habilitacyjną z zakresu wykorzystania elektroencefalografii w chorobach OUN psów. Obecnie pracuje na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, na stanowisku profesora uczelni, a także prowadzi specjalistyczną przychodnię weterynaryjną NeuroTeam we Wrocławiu prowadząc konsultacje z zakresu neurologii klinicznej oraz neurochirurgii weterynaryjnej. Autor licznych publikacji, wykładów, rozdziałów książek oraz szkoleń z zakresu neurologii oraz neurochirurgii weterynaryjnej.

  • Organizator: WYBRANE WEWNĄTRZCZASZKOWE ZABURZENIA NEUROLOGICZNE U PSÓW BRACHYCEFALICZNYCH
    Dbamy o dobro zwierząt, które są bliskie ludziom oraz o ludzi, którzy mają swoje indywidualne pasje, cele biznesowe i sposób na życie. Naszą działalność opieramy na trzech filarach PRODUKTY, USŁUGI, EDUKACJA które łączą odpowiedzialność za zwierzęta z dbałością o zaangażowanie, wiedzę i harmonijny rozwój ludzi.
Importuj do Kalendarza Google