Warsztaty z ochrony radiologicznej dla techników weterynarii

Technik weterynaryjny
Na warsztatach z ochrony radiologicznej, które są dedykowane dla techników weterynarii dowiemy się m.in.:
a) co to jest promieniowanie jonizujące?
b) czy należy bać się promieniowania jonizującego?
c) co to jest dozymetria?
d) jak należy prawidłowo pracować w narażeniu na promieniowanie jonizujące?
e) obowiązki kierownika przychodni weterynaryjnej, gdzie wykorzystuje się w pracy promieniowanie rentgenowskie.
f) najważniejsze zagadnienia z prawa atomowego
Warsztaty potrwają około 3 godzin
W trosce o grupę zawodową techników weterynarii, Polskie Stowarzyszenie Techników Weterynarii postanowiło, że warsztaty będą nieodpłatne dla techników weterynarii.
Żeby zarezerwować udział w warsztatach należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@pstw.org  w tytule "warsztaty z ochrony radiologicznej".  W treści: imię i nazwisko, nr telefonu, ewentualnie jeżeli się posiada to nr członkowski w PSTW (pierwszeństwo mają członkowie PSTW). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!
Żeby wziąć udział w warsztatach, należy w dniu szkolenia okazać dyplom technika weterynarii.

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

W budynku Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego

Kinga Frąckiewicz

Warsztaty poprowadzi Pani Dr Kinga Frąckiewicz , która z wykształcenia jest chemikiem. Przez 12 lat pracowała w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie wykorzystując w swojej pracy laboratoryjnej pierwiastki promieniotwórcze oraz dyfraktometr. W pierwszych latach pracy w Instytucie obroniła doktorat. Pani Kinga posiada uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej IOR-3 wydane przez Państwową Agencję Atomistyki oraz IOR-R wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny. Działalność pani Kingi Frąckiewicz polega na nadzorze i doradztwie z zakresu prawa atomowego w firmach, jednostkach medycznych oraz weterynarii, gdzie wykorzystywane jest przede wszystkim promieniowanie rentgenowskie. Prowadzi szkolenia z ochrony radiologicznej i rozpowszechnia wiedzę na temat wykorzystania promieniowania jonizującego.

Importuj do Kalendarza Google