Usunięcie zaćmy u małych zwierząt

Okulistyka

O szkoleniu

2-dniowe szkolenie mające na celu poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu chirurgii zaćmy z zastosowaniem fakoemuslyfikatora. Szkolenie składa się z części wykładowej oraz części praktycznej (drylab, wetlab).

Uczestnik:

- pozyskuje wiedzę w zakresie:

 • urządzeń do fakoemulsyfikacji,
 • narzędzi
 • przygotowania do operacji
 • utworzenie portu głównego i sposobów jego wykonania
 • wiskoelastyków
 • kapsuloreksji
 • hydrodysekcji i hydrodelineacji
 • usuwania jądra soczewki w zależności od twardości zaćmy
 • irygacji i aspiracji
 • implantacji soczewki
 • opieki pooperacyjnej
 • przypadki złożone
 • postępowań przy powikłaniach

- nabywa umiejętności praktycznych w zakresie: wszystkich etapów operacji zaćmy, z użyciem fakoemulsyfikatora, mikroskopu okulistycznego narzędzi okulistycznych i materiałów medycznych, w tym:

 • witrektomia przednia,
 • implantacja soczewki wewnątrzgałkowej

- nabywa umiejętności obsługi:

 • sprzętu do fakoemulsyfikacji,
 • mikroskopów okulistycznych,
 • użytych do zabiegu narzędzi i materiałów medycznych.

GRUPA DOCELOWA: Lekarze weterynarii, którzy chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu chirurgii zaćmy.

PRZYGOTOWANIE: Do dyspozycji uczestników będą materiały biurowe, zestaw ochronny na ubranie (do części wetlabowej), jednorazowe rękawiczki, maseczki

AGENDA

4 czerwca 9.00 - 18.30 (piątek)

9.00 – 9.15 Rejestracja i powitanie uczestników

9.15 – 10.45 Wykład otwierający: „Wprowadzenie teoretyczne”

10.45 – 11.00 Przerwa kawowa

11.00 – 13.00 I. Sesja DRYLAB/WETLAB

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 16.00 II. Sesja DRYLAB/WETLAB

16.00 – 16.15 Przerwa kawowa

16.15 – 18.15 III. Sesja DRYLAB/WETLAB

18.15 – 18.30 Podsumowanie dnia

5 czerwca 9.00 – 18.00 (sobota)

9.00 – 10.00 Wprowadzenie

10.00 – 10.15 przerwa kawowa

10.15 – 12.15 IV. Sesja DRYLAB/WETLAB

12.15 – 13.15 Lunch

13.15 – 15.15 V. Sesja DRYLAB/WETLAB

15.15 – 15.30 przerwa kawowa

15.30 – 17.30 VI. Sesja DRYLAB/WETLAB

17.30 – 18.00 Podsumowanie: sesja pytań i odpowiedzi, wręczenie certyfikatów

Lokalizacja

Gałków Duży

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr hab. n. wet. Marcin Lew

Importuj do Kalendarza Google