USG – STRUKTURY DROBNE

Ultrasonografia

PROGRAM

Sobota. 16.10.2021 godz. 9.00-18.00

Prowadzący dr Adam Gierulski (warsztaty obejmują: część teoretyczną, sesje interaktywne oraz badania na pacjentach)

Ultrasonografia gałki ocznej

1. Techniki badania i używane prezentacje

2. Biometria gałki ocznej

3. Ocena poszczególnych struktur (rogówka, przednia komora oka, kąt rogówkowo-tęczówkowy, tęczówka, źrenica, soczewka, tylna komora oka, ciało rzęskowe, komora ciała szklistego, tylna obręcz gałki ocznej, struktury oczodołu, unaczynienie gałki ocznej

4. Patologie oka w obrazowaniu USG (obrazowanie patologii rogówki, przedniej i tylnej komory, zmiany w obrębie soczewki, ciała rzęskowego i jego aparatu więzadłowego, tęczówki, zapalenia i wyrodnienia komory ciała szklistego, zmiany obręczy tylnej gałki ocznej i patologie w obszarze zagałkowym, ocena jaskry w badaniu USG)

Tarczyca i przytarczyce w badaniu USG

1. Techniki badania, topografia, przygotowanie pacjenta

2. Wymiarowanie i ocena fizjologicznej budowy

3. Wybrane patologie.

Gruczoł ślinowy w ultrasonografii

1. Topografia, ocena prawidłowej echogenności i budowy gruczołów ślinowych (gruczoł ślinowy podjęzykowy i podżuchwowy, gruczoł ślinowy przyuszny, gruczoł ślinowy jarzmowy i policzkowy).

2. Najczęstsze występujące patologie w obrębie gruczołów ślinowych.

Krtań i tchawica w ocenie ultrasonograficznej

1. Technika badania i używane projekcje w badaniu krtani i tchawicy.

2. Ocena fizjologicznej budowy, echogenności i funkcjonowania w/w narządów.

3. Patologie możliwe do zobrazowania w badaniu ultrasonograficznym.

Niedziela 17.10.2021 godz.9.00-15.00

Prowadzący dr Piotr Dębiak (warsztaty obejmują: część teoretyczną, sesje interaktywne oraz badania na pacjentach)

Ultrasonografia drobnych struktur jamy brzusznej. Technika badania, prawidłowa budowa i procesy patologiczne. Przypadki własne.

  • Wpust i część odźwiernikowa żołądka, brodawka dwunastnicy, ujście biodrowo-ślepo-okrężnicze. Ocena i pomiary grubości ściany poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego.
  • Drogi żółciowe: pęcherzyk żółciowy, przewody żółciowe wewnątrz i zewnątrzwątrobowe.
  • Trzustka: lokalizacja, wielkość i procesy patologiczne.
  • Nadnercza: topografia, ocena wielkości i echogeniczności, choroby nadnerczy.
  • Wybrane zagadnienia obrazowania narządów i chorób układu moczowego.
  • Węzły chłonne i główne naczynia jamy brzusznej.
  • Prostata i jądra: anatomia topograficzna, projekcje, obraz prawidłowy, patologie w ocenie USG

Lokalizacja

Lublin, Hotel Victoria, Narutowicz 58/60, Lublin, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr Adam Gierulski

dr Piotr Dębiak

  • Organizator: USG - STRUKTURY DROBNE
    Nasze Centrum Szkoleniowe powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska weterynaryjnego na profesjonalne szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii. Ideą przyświecającą działaniu PerfectVet jest propagowanie najnowszej specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Ideę tę będziemy wdrażać w życie poprzez regularne organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, a także praktycznych warsztatów dla lekarzy weterynarii, techników weterynaryjnych oraz studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. Cechuje nas profesjonalizm, a organizowane szkolenia dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi specjalistami-autorytetami z różnych dziedzin medycyny weterynaryjnej charakteryzują się najwyższym poziomem. Nasza kadra to naukowcy, a zarazem praktycy z doświadczeniem w nauczaniu i umiejętnym przekazywaniu praktycznej wiedzy.
Importuj do Kalendarza Google