USG serca w trybie M i B mode – Prof.dr hab. Agnieszka Noszczyk Nowak

Kardiologia

09:00 - 12:00:

Podstawowe wiadomości o echokardiografii, artefaktach, głowicach i oprogramowaniu kardiologicznym
Projekcja naczyniowa
Projekcja przymostkowa w osi krótkiej i długiej z prawej strony
Projekcja czterojamowa pięciojamowa koniuszkowa ze strony lewej
Choroby zastawki mitralnej i kardiomiopatia rozstrzeniowa o obrazie echokardiograficznym
Pułapki diagnostyczne w echokardiografii

13:00 - 14:00: Obiad

14:00 - 19:00: Ćwiczenia praktyczne

19:00: Zakończenie kursu, rozdanie dyplomów

Lokalizacja

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 - Wrocław, Królewiecka 163 A, Wrocław

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak

Importuj do Kalendarza Google