USG PODSTAWY

Ultrasonografia

PROGRAM

Sobota 9-17

1. Wstęp do badania ultrasonograficznego.

2. Aparaty USG

 • zasada działania
 • parametry
 • głowice

3. Interpretacja obrazów ultrasonograficznych.

4. Analiza artefaktów i sposoby ich eliminacji.

5. Ogólne zasady badania ultrasonograficznego jamy brzusznej:

 • wskazania i przeciwskazania
 • przygotowanie i ułożenie pacjenta do badania
 • plan badania

6. Analiza sonogramów narządów jamy brzusznej. Badanie ultrasonograficzne wątroby, trzustki, przewodu pokarmowego, śledziony, układu moczowo-płciowego.

7. Najczęstsze choroby narządów jamy brzusznej w obrazach USG.

8. Badanie pokazowe.

9. Warsztaty – praca z aparatem – przygotowanie do badania.

Niedziela 9-15

1. Badania USG i  RTG

 • porównanie metod
 • praktyczne zastosowanie
 • kompatybilność i antagonizm obu metod

przykłady i przypadki

2. Zajęcia warsztatowe

3. Praca z aparatem i pacjentem

4. Samodzielne wykonywanie badań w grupach 4 osobowych pod nadzorem prowadzącego.

5. Analiza przypadków własnych.

Lokalizacja

Lublin, Hotel Victoria, Narutowicz 58/60, Lublin

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr Anna Łojszczyk

dr Piotr Dębiak

 • Organizator: USG PODSTAWY
  Nasze Centrum Szkoleniowe powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska weterynaryjnego na profesjonalne szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii. Ideą przyświecającą działaniu PerfectVet jest propagowanie najnowszej specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Ideę tę będziemy wdrażać w życie poprzez regularne organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, a także praktycznych warsztatów dla lekarzy weterynarii, techników weterynaryjnych oraz studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. Cechuje nas profesjonalizm, a organizowane szkolenia dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi specjalistami-autorytetami z różnych dziedzin medycyny weterynaryjnej charakteryzują się najwyższym poziomem. Nasza kadra to naukowcy, a zarazem praktycy z doświadczeniem w nauczaniu i umiejętnym przekazywaniu praktycznej wiedzy.
Importuj do Kalendarza Google