Technik weterynarii – ANESTEZJOLOGIA

Anestezjologia

Anestezjologia dla technika weterynarii

Celem szkolenia jest pogłębienie umiejętności techników weterynarii w zakresie anestezjologii psów
i kotów.

Szkolenie składa się z trzech szczegółowych paneli:

1. Znieczulenie pacjenta krok po kroku i zakładanie dojść dożylnych.
2. Monitoring pacjenta w anestezjologii i intensywnej terapii.
3. Aparat do znieczulenia wziewnego, leki wziewne i intubacja pacjenta.

Każdy panel dzieli się na część teoretyczną i praktyczną.

Data szkolenia: 21.10.2023 w godz. 9.00 – 18.00

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wyposażenie używane do monitorowania parametrów życiowych pacjenta.
2. Wartości norm fizjologicznych pacjentów znieczulonych.
3. Podstawy elektrokardiografii (EKG)
4. Pulsoksymetria.
5. Kapnografia i analiza gazów.
6. Metody pomiaru ciśnienia inwazyjnego i nieinwazyjnego.

Teoria: Prywatne Centrum Kształcenia Zawodowego, 03-738 Warszawa ul. Kijowska 3
Praktyka: Przychodnia Weterynaryjna Comfortvet, 03-748 Warszawa ul. Kijowska 11

Powyższe lokalizacje znajdują się przy Dw. Wschodnim.

Prowadzący:
Lek. wet. Katarzyna Koprowska-Pyzel – anestezjolog pacjentów kardiologicznych, oddechowych oraz
podwyższonego ryzyka anestezjologicznego. Kardiolog zwierząt towarzyszących, gospodarskich i koni.
Współtworząca międzynarodową szkołę dla anestezjologów weterynaryjnych VAS. Współwłaściciel
przychodni Comfortvet.

Tech. wet. Krystian A. Wójkowski – technik o dziesięcioletnim doświadczeniu w całodobowych
klinikach weterynaryjnych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii, weterynaryjna diagnostyka
laboratoryjna.

KOSZT SZKOLENIA 1200 zł brutto

Lokalizacja

Kijowska 11, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Przychodnia Comfortvet

Importuj do Kalendarza Google