Sztuczne unasiennianie bydła i świń – szkolenie ze zdobyciem kwalifikacji

RozródTechnik weterynaryjnyTrzoda chlewnaZwierzęta gospodarskie

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników kwalifikacji w zakresie inseminacji bydła i świń zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

Szkolenie ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych i obejmuje 40 godzin dydaktycznych. Na część teoretyczną składają się wykłady, a część praktyczna to ćwiczenia realizowane na fantomach krowy i lochy. Zajęcia odbywają się w formie dwóch weekendowych zjazdów, sobota-niedziela.

Program szkolenia z zakresu sztucznego unasienniania:

Zajęcia teoretyczne z zakresu:

  • anatomii i fizjologii układu rozrodczego bydła i świń
  • regulacji prawnych dotyczących organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich
  • selekcji i doboru zwierząt do kojarzeń
  • interpretacji informacji zawartych w świadectwach zootechnicznych lub innych dokumentach hodowlanych

Zajęcia praktyczne z zakresu:

  • postępowania z nasieniem
  • wykonywania zabiegów sztucznego unasienniania bydła i loch

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Organizator: Sztuczne unasiennianie bydła i świń - szkolenie ze zdobyciem kwalifikacji
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google