Szkolenie – Rozród zwierząt towarzyszących i ultrasonografia układu rozrodczego.

Ultrasonografia

𝐙𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐮𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐮 𝐰 𝐬𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐮 "𝐑𝐨𝐳𝐫𝐨́𝐝 𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐲𝐤𝐚 𝐔𝐒𝐆 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐨𝐳𝐫𝐨𝐝𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐳𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳ą𝐭 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳ą𝐜𝐲𝐜𝐡" 𝐤𝐭𝐨́𝐫𝐞 𝐨𝐝𝐛ę𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐬𝐢ę 𝟐𝟎-𝟐𝟏.𝟎4.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐰 𝐊𝐫𝐚𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞.

W szkoleniu można wziąć udział na  dwa sposoby:

Udział w części wykładowej, która odbędzie się 20.04.2024. W tej opcji uczestnicy otrzymują możliwość pogłębienia swojej wiedzy teoretycznej na temat rozrodu zwierząt towarzyszących oraz diagnostyki ultrasonograficznej.

Udział w części wykładowej oraz praktycznej. Ta opcja umożliwia uczestnikom nie tylko zdobycie wiedzy teoretycznej, ale także praktycznej, dzięki udziałowi w warsztatach prowadzonych przez ekspertów w dziedzinie.

𝐇𝐚𝐫𝐦𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐒𝐳𝐤𝐨𝐥𝐞𝐧𝐢𝐚 "𝐑𝐨𝐳𝐫𝐨́𝐝 𝐢 𝐝𝐢𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐲𝐤𝐚 𝐮𝐥𝐭𝐫𝐚𝐬𝐨𝐧𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐳𝐧𝐚 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐨𝐳𝐫𝐨𝐝𝐜𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐳𝐰𝐢𝐞𝐫𝐳ą𝐭 𝐭𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐳ą𝐜𝐲𝐜𝐡"

𝐃𝐳𝐢𝐞ń 𝟏 (20.04.2024)

🎤 10:00 - 11:30 Wykład 1 (Natalia Sowińska): Specyfika cyklu rujowego u suk i kotek, badanie ginekologiczne, diagnostyka w rozrodzie, wyznaczanie terminu krycia i inseminacji

🎤 11:30 - 12:15 Wykład 2 (Michał Gruss): Prawidłowy obraz ultrasonograficzny układu rozrodczego żeńskiego

🎤 12:15 - 12:30 Przerwa na kawę

🎤 12:30 - 13:30 Wykład 3 (Natalia Sowińska): Zaburzenia cyklu rujowego u suk i kotek, antykoncepcja

🎤 13:30 - 14:30 Przerwa obiadowa

🎤 14:30 - 15:15 Wykład 4 (Michał Gruss): Wybrane patologie układu rozrodczego żeńskiego w obrazie USG

🎤 15:15 - 15:30 Przerwa na kawę

🎤 15:30 - 16:45 Wykład 5 (Natalia Sowińska & Michał Gruss): Ciąża – rozpoznanie, prowadzenie, zaburzenia i metody przerywania ciąży

🎤 16:45 - 17:45 Wykład 6 (Natalia Sowińska): Badanie andrologiczne, choroby męskich narządów rozrodczych, pobieranie nasienia, inseminacja

🎤 18:00 - 19:00 Wykład 7 (Michał Gruss): Obraz prawidłowy oraz patologie męskiego układu rozrodczego w USG

Dzień 2 (21.04.2024)

Zagadnienia:

🩺 Techniki i procedury badania ginekologicznego

🩺 Poprawne metody pobierania wymazów z pochwy

🩺 Interpretacja i ocena preparatów cytologicznych

🩺 Praktyczne aspekty pobierania nasienia od psa

🩺 Procedury inseminacji suk

🩺 Wykorzystanie ultrasonografii w diagnostyce układu rozrodczego - identyfikacja i ocena narządów układu rozrodczego żeńskiego i męskiego

𝐏𝐢𝐞𝐫𝐰𝐬𝐳𝐚 𝐜𝐳ęść (𝟏𝟎:𝟎𝟎 - 𝟏𝟑:𝟎𝟎) - 𝐙𝐚𝐣ę𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐰 𝐩𝐨𝐝𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐜𝐡

Podgrupa 1:

Zajęcia praktyczne z USG: Identyfikacja i ocena narządów układu rozrodczego żeńskiego i męskiego

Podgrupa 2:

Badanie ginekologiczne

Pobieranie wymazów z pochwy

Ocena preparatów cytologicznych

13:00 - 14:00 - Przerwa na lunch

𝐃𝐫𝐮𝐠𝐚 𝐜𝐳ęść (𝟏𝟒:𝟎𝟎 - 𝟏𝟕:𝟎𝟎) - 𝐙𝐚𝐣ę𝐜𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐰 𝐩𝐨𝐝𝐠𝐫𝐮𝐩𝐚𝐜𝐡

Podgrupa 1:

Badanie ginekologiczne

Pobieranie wymazów z pochwy

Ocena preparatów cytologicznych

Podgrupa 2:

Zajęcia praktyczne z USG: Identyfikacja i ocena narządów układu rozrodczego żeńskiego i męskiego

Zajęcia będą prowadzone równolegle dla obu podgrup. Każda podgrupa będzie miała okazję uczestniczyć zarówno w zajęciach z USG, jak i w pozostałych zajęciach praktycznych.

Lokalizacja

Kraków

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet.Natalia Sowińska

lek. wet. Michał Gruss

  • Organizator: Szkolenie - Rozród zwierząt towarzyszących i ultrasonografia układu rozrodczego.
    > USG Practice to wyższy poziom ultrasonografii weterynaryjnej: proponujemy najlepsze rozwiązania z zakresu: ultrasonografii, RTG, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego na rynku. Pracujemy na najwyższej jakości sprzęcie i oferujemy bardzo wysoki standard usług. Pomysł na firmę powstał po kilkuletniej analizie potrzeb lekarzy weterynarii związanych z trudnościami jakie napotykają w trakcie wykonywania badań diagnostycznych. > Wiedza i doświadczenie: stawiamy na przekazanie rzetelnej dawki wiedzy opartej na doświadczeniu najlepszych polskich specjalistów i aktualnych badaniach naukowych. > Innowacja i kreatywność: skupiamy się na produkcji innowacyjnych rozwiązań mających na celu ułatwienie pracy lekarzom weterynarii.
Importuj do Kalendarza Google