Szkoła Neurologii Psów i Kotów – Stopień I – warsztaty

Neurologia

Ocena neurologiczna psów i kotów, neurolokalizacja, kwalifikacja do badań specjalistycznych, podejście holistyczne do zaburzeń neurologicznych. W małych grupach interaktywna sesja wideo: analiza objawów, diagnostyki oraz możliwości leczenia pacjentów.

9:00-9:15 Cele kursu stopień I
9:15-10:00 Badanie neurologiczne psów i kotów. Karta oceny neurologicznej. Plan diagnostyczny. Marcin Wrzosek
10:00-10:45 Zasady neurolokalizacji, VITAMIN D. Ośrodkowy vs. obwodowy układ nerwowy. Syndromy neurologiczne. Paulina Drobot
10:45-11:00 Przerwa kawowa  
11:00-12:30 Neurolokalizacja – rdzeń kręgowy, kręgosłup. Sesja interaktywna. Laura Brewińska, Aleksandra Banasik, Tomasz Serzysko
12:30–13:30 Badanie neurologiczne (zajęcia praktyczne) Laura Brewińska, Aleksandra Banasik, Tomasz Serzysko
13:30-14:15 Przerwa obiadowa  
14:15-15:00 Zespół przedsionkowy (obwodowy, ośrodkowy, paradoksalny), móżdżek. Neurolokalizacja, zasady postępowania. Marcin Wrzosek
15:00-15:45 VITAMIN D chorób obwodowego układu nerwowego. Diagnostyka i leczenie. Paulina Drobot
15.45-16.00 Przerwa kawowa  
16.00-17.30 Neurolokalizacja, plan diagnostyczny - przypadki kliniczne, interaktywna sesja video w podgrupach. Laura Brewińska, Aleksandra Banasik, Tomasz Serzysko
17:45-18.00 Podsumowanie dnia - dyskusja Marcin Wrzosek

Lokalizacja

ul. Bierutowska 57, Wrocław, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Organizator: Szkoła Neurologii Psów i Kotów - Stopień I - warsztaty
Importuj do Kalendarza Google