Stomatologia psów i kotów – radiodiagnostyka i ekstrakcje

Stomatologia

Kurs skierowany jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii zainteresowanych tematyką stomatologiczną: anatomia, choroby jamy ustnej, znieczulenia miejscowe, choroby jamy ustanej, techniki obrazowania, wskazania do RTG, techniki ekstrakcyjne u psów i kotów. Przeznaczone jest dla osób, które chcą w swojej praktyce zająć się stomatologią i w niej doskonalić, stworzyć pracownię zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub doskonalić swoje umiejętności.

Cel kursu:

Ten dwudniowy kurs podzielony jest na dwie części.  Cześć teoretyczna dotyczy szerokiej tematyki stomatologii psów i kotów, w której ekstrakcja może być rozwiązaniem. Podczas pierwszego dnia prezentowane są zarówno techniki ekstrakcyjne, jak i metody diagnostyczne. Szczególny nacisk kładziony jest na diagnostykę radiologiczną- zarówno w kwestii kwalifikacji i planowania, jak i oceny skuteczności ekstrakcji. Poruszany jest temat powikłań poekstrakcyjnych i sposobu ich rozwiązywania.  Zarysowaniu podlegają również inne metody leczenia, mogące stanowić alternatywę, dla postępowania ostatecznego jakim jest ekstrakcja. Część praktyczna to wiele godzin pracy samodzielnej z materiałem po wcześniejszej prezentacji przez prowadzącego, który następnie prowadzi indywidualny nadzór nad kursantami. Duży nacisk kładziony jest na technikę wykonywania wewnątrzustnych zdjęć rentgenowskich. Podczas zajęć dostępne jest pełne wsparcie techniczne. Kursanci mają dostęp to całego instrumentarium, unitów stomatologicznych oraz obrazowania. Przez cały kurs dostępne są dwa stomatologiczne aparaty RTG wraz z dwoma systemami obrazowania- bezpośrednim i pośrednim. Dla kursantów przygotowane jest również wsparcie w zakresie technicznym i merytorycznym odnośnie sprzętu do obrazowania i jego rejestracji. Naszym zdaniem bardzo dobrym uzupełnieniem kursu jest nasze szkolenie z periodontologii - Diagnostyka i leczenie chorób przyzębia. Zapraszamy! Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszego trenera oraz wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy MEDIF. W sumie proponujemy 16 godzin intensywnego szkolenia. 

Sobota

08.30-09.00 Przyjazd na szkolenie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY

1. Częstotliwość chorób jamy ustnej.

2. Kierunki w jamie ustnej.

3.  Anatomia w ujęciu klinicznym, różnice gatunkowe i rasowe.

4. Unaczynienie i unerwienie w kontekście ekstrakcji.

5. Ślinianki i przewody wyprowadzające.

6. BHP podczas wykonywania ekstrakcji.

7. Sprzęt i narzędzia.

8. Techniki obrazowania- równoległa , dwusieczna kąta, techniki zmodyfikowane , zewnątrzustna.

9. Dobór parametrów naświetlania.

13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWY

10. Anatomia zębów , przyzębia i innych struktur w RTG.

11. Wskazania do badania RTG jamy ustnej.

12. Przegląd chorób jamy ustnej psa i kota – między innymi choroby miazgi zębowej, choroby przyzębia, resorpcja, urazy, wady zgryzu, choroby reaktywne błony śluzowej oraz wady rozwojowe i wrodzone.

13. Zmiany kliniczne i radiologiczne odnośnie poszczególnych zaburzeń.

14. Znieczulenie miejscowe w stomatologii – poszczególne bloki.

15. Ekstrakcja prosta a chirurgiczna.

16. Rola chirurgii płatowej.

17. Techniki ekstrakcyjne – poszczególne zęby, ekstrakcje kwadrantami, subtotalna i totalna.

18. Powikłania poekstrakcyjne – przetoka ustno-nosowa, złamanie korzenia zębowego, złamanie trzonu żuchwy.

18.00-18.15 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

Niedziela

08.30-09.00 Przyjazd na szkolenie

09.00-13.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1. Technika obrazowania wewnątrzustnego- poszczególne projekcje, FMR.

2. Znieczulenie miejscowe- blok szczękowy przedni, szczękowy tylny, żuchwowy tylny.

3. Ekstrakcja prosta.

4. Chirurgia płatowa- płat kopertowy, trójkątny i trapezowy, uwolnienie płata i przemieszczenie.

5. Ekstrakcje chirurgiczne u psa – kieł szczęki, kieł żuchwy, łamacz szczęki, M1 szczęki, M1 żuchwy, M2 żuchwy. Wskazane przedtrzonowce.

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 – 18.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1. Ekstrakcje u kota jw. – plus kwadrantu policzkowego szczęki i żuchwy.

2. Przed i po ekstrakcji ( czasem w trakcie) wykonanie zdjęć RTG.

3. Sesja Q&A, przypadki prowadzącego.

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia - podsumowanie, rozdanie zaświadczeń, wyjazd. 

Lokalizacja

ul. Pisakowa 4, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Lek. wet. specjalista chorób psów i kotów Kacper Kubicki

Lek. wet. spec. chorób psów i kotów Kacper Kubicki - absolwent Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz studiów podyplomowych Choroby Psów i Kotów w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Ukończył liczne kursy, staże i programy szkoleniowe. Codziennie konsultuje i operuje pacjentów stomatologicznych z Warszawy i okolic. Prowadzi wykłady i warsztaty związane ze stomatologią psów i kotów. W dniu 19.10.2021r. uzyskał tytuł specjalisty chorób psów i kotów kończąc Weterynaryjne Centrum Kształcenia Podyplomowego. ​​​​​​​ Do zespołu lekarzy dydaktyków MasterVet dołączył w 2021 roku, jako kierownik naukowy działu kursów stomatologicznych i osoba odpowiedzialna za część merytoryczną.

  • Organizator: Stomatologia psów i kotów - radiodiagnostyka i ekstrakcje
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google