Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej. Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia. Prowadzący: Dr n. wet. Piotr Skrzypczak

Anestezjologia

Okres przygotowawczy

 • Błędy związane z przygotowaniem pacjenta i aparatury
 • Nieodpowiednie przeszkolenie personelu
 • Błędy związane z podawaniem leków

Premedykacja

 • Nieprawidłowa podaż leków (forma i dawka)
 • Błędy związane z doborem leków
 • Zaburzenia wentylacyjne i kardiologiczne po sedacji
 • Pomyłki w premedykacji i jak sobie z nimi radzić

Powikłania związane z indukcją do znieczulenia

 • Podaż leków indukcyjnych poza naczynie
 • Wpływ poszczególnych środków indukcyjnych na układ oddechowy i krążenia
 • Bezdech, niedotlenienie – najczęstsze powikłanie w trakcie indukcji
 • Reakcje anafilatyczne i anafilaktoidalne w trakcie indukcji
 • Problemy z intubację i jak sobie z nimi radzić
 • Wymioty i ulewanie w trakcie indukcji – zapobieganie, postępowanie
 • Zaburzenia kardiologiczne po intubacji

Powikłania w trakcie znieczulenia ogólnego

 • Przedawkowanie anestetyku infuzyjnego, inhalacyjnego
 • Niewłaściwa głębokość znieczulenia – przyczyny, objawy, postępowanie
 • Problemy oddechowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Częściowa lub całkowita niedrożność
 • Bezdech, hipowentylacja, hiperwentylacja
 • Nieregularne oddechy, oddychanie wysiłkowe
 • Skurcz oskrzeli, obrzęk płuc
 • Problemy krążeniowe w trakcie znieczulenia ogólnego
 • Bradykardia, tachycardia
 • Dysrytmie – bloki przedsionkowo-komorowe
 • Przedwczesne skurcze przedsionkowe i komorowe
 • Asystolia (NZK) w trakcie znieczulenia – przyczyny, postępowanie
 • Postępowanie po resuscytacji – syndrom poresuscytacyjny
 • Nagła utrata krwi – wstrząs krwotoczny
 • Hipotensja, hipertensja w trakcie znieczulenia
 • Zator powietrzny lub choroba zatorowo-zakrzepowa

Inne powikłania podczas znieczulenia ogólnego i w okresie pooperacyjnym

 • Hipertermia, hipotermia, hipoglikemia
 • Pooperacyjne zaburzenia wentylacyjne
 • Zaburzenia zachowania i przedłużający stan powrotu świadomości
 • Objawy padaczkowe lub padaczkopodobne
 • Ślepota pooperacyjna
 • Oliguria

Powikłania w trakcie znieczulenia miejscowego

 • Powikłania miejscowe i ogólne związane z podażą leku znieczulenia miejscowego (LMZ)
 • Postępowanie lecznicze przy przedawkowaniu LMZ

Lokalizacja

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 - Wrocław, Królewiecka 163 A, Wrocław

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr n. wet. Piotr Skrzypczak

 • Organizator: Stany nagłe, zdarzenia krytyczne i powikłania w anestezjologii weterynaryjnej. Powikłania w poszczególnych okresach znieczulenia. Prowadzący: Dr n. wet. Piotr Skrzypczak
Importuj do Kalendarza Google