Stabilizacje wewnątrzustne przy złamaniach kości szczęki i żuchwy

Stomatologia

Wewnątrzustne wybrane metody stabilizacji złamań

9.00 - 10.30

1. Typy złamań i dobór odpowiednich technik stabilizacji wewnątrzustnych
2. Materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do wykonania stabilizacji
3. Wybrane techniki stabilizacji krok po kroku: pętle międzyzębowe, cerklaż, szyny akrylowe wzmocnione pętlami.

10.30 - 11.00 przerwa

11.00 - 13.00

4. Sesja praktyczna
a. Wprowadzenie do instrumentarium i materiałów
b. Stabilizacja separacji spojenia żuchwy u kota
c. Stabilizacja szczękowo – żuchwowa na kłach, przy złamaniach doogonowych żuchwy i/lub złamaniach / zwichnięciach stawu skroniowo-żuchwowego.

13.00-14.00 - przerwa obiadowa

14.00 - 16.00

5. Sesja praktyczna
a. Stabilizacja złamania trzonu żuchwy z użyciem pętli międzyzębowej i akrylu
d. Stabilizacja złamania rostralnej części żuchwy z użyciem pętli międzyzębowej i akrylu

16.00-16.30 przerwa

16.30-17.30

6. Usuwanie stabilizacji.

17.30 -18.00

7. Sesja interaktywna

Lokalizacja

Kraków

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Jerzy Gawor

dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

lek. wet. Daria Ziemann

lek. wet. Emilia Klim

  • Organizator: Stabilizacje wewnątrzustne przy złamaniach kości szczęki i żuchwy
Importuj do Kalendarza Google