„Słowa, gesty i poczucie bezpieczeństwa w gabinecie weterynaryjnym – ukryte moce komunikacji z Klientem”

Zarządzanie

Czy wiedziałeś, że nie uwzględnienie perspektywy właściciela na początku wizyty i nie danie mu przestrzeni, aby podzielił się swoimi obserwacjami dotyczącymi stanu pupila, czterokrotnie zwiększa liczbę wątpliwości, które pojawiają się u niego na końcu wizyty?

Lekarz weterynarii przerywa wypowiedź swojego klienta średnio po 15 sekundach, a tylko niespełna 30 proc. z nich jest w stanie wrócić do tego wątku i kontynuować go po przerwie (Dysart i współ., 2011). Wyobraź sobie, że lekarz weterynarii na zbieranie informacji od właściciela poświęca średnio od 6 do 9 proc. czasu wizyty (McArthur i Fitzgerrard, 2013).

Wspomniane powyżej deficyty w obszarze komunikacji długoterminowo generują nie tylko frustrację lekarzy i ich pacjentów, ale obniżają jakość pracy, gdyż bezpowrotnie tracimy okazję na pozyskanie istotnych w procesie leczenia informacji. Nawet drobne zmiany w naszym sposobie komunikowania się przekładają się na większą satysfakcję klienta, ale także poczucie, że wizyta lekarska „była szyta na jego miarę”.

Na naszym webinarze:

  • Przyjrzymy się najczęstszym błędom pojawiającym się w komunikacji pomiędzy lekarzem weterynarii a właścicielem zwierzęcia
  • Wypracujemy indywidualny sposób zapraszania do gabinetu lekarskiego, tak by był on już pierwszym komunikatem dla klienta, że specjalista traktuje go jako partnera, a nie petenta
  • Określimy, jakie narzędzia komunikacyjne są niezbędne podczas zbierania wywiadu
  • Zapoznamy się z technikami sprzyjającymi efektywnej komunikacji jak np. parafraza czy odzwierciedlenie
  • Zastanowimy się jak wykorzystać storytelling w komunikacji z klientem w gabinecie

dr n. med. Katarzyna Iwanicka

Psycholog, psychoterapeuta, założycielka Mind Story. Absolwentka Wydziału Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł dr n.med. w zakresie biologii medycznej uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, broniąc rozprawy poświęconej zagadnieniu radzenia sobie ze stresem przez osoby uzależnione od alkoholu. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia, 4-letnią Szkołę Psychoterapii Systemowej MABOR oraz Szkołę Trenerów Umiejętności Psychospołecznych. Prowadzi liczne szkolenia i wykłady, m.in. na Uniwersytecie Dzieci, Festiwalu Rozwojowym „Progressteron” czy na kursie specjalizacyjnym dla lekarzy rezydentów. Jest także w trakcie procesu zmierzającego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty systemowego. Udziela konsultacji psychologicznych, które mają na celu zrozumienie trudności pacjenta i wybranie najlepszej formy pomocy. Ponadto, prowadzi także psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Pracuje z osobami borykającymi się ze stresem, problemami emocjonalnymi, trudnościami w nawiązywaniu relacji oraz zaburzeniami psychosomatycznymi. W terapii bliskie jej jest stwierdzenie Victora Frankla, że „każdy w swoim życiu ma powołanie, właściwą misję; dlatego też nikogo nie można zastąpić, ani powtórzyć niczyjego życia”. Prywatnie, żona lekarza weterynarii i właściciela przychodni weterynaryjnej, z którym tworzy miejsce pracy przyjazne i bezpieczne dla całego zespołu.

  • Organizator: „Słowa, gesty i poczucie bezpieczeństwa w gabinecie weterynaryjnym – ukryte moce komunikacji z Klientem”
  • Organizator: „Słowa, gesty i poczucie bezpieczeństwa w gabinecie weterynaryjnym – ukryte moce komunikacji z Klientem”
Importuj do Kalendarza Google