Seminarium Mikołajki Onkologiczne II

Onkologia
3 dni spotkań, 9 prelegentów, 13 wykładów

Mikołajki Onkologiczne to coroczny projekt mający na celu szerzenie wiedzy z zakresu onkologii małych zwierząt wśród lekarzy i studentów weterynarii. Aktualną wiedzę przedstawiamy w sposób interdyscyplinarny. Nie zapominamy o sferze pozamedycznej – naszym zdrowiu psychicznym, umiejętnościach miękkich, czy otoczeniu biznesowym. Robiąc to integrujemy nasze środowisko i zacieśniamy współpracę.

W drugiej edycji Mikołajek podejmujemy trudny temat prognoz – nie tylko dla chorych pacjentów, ale także prognoz dla lekarza po popełnieniu błędu. Na zagadnienia popatrzymy z punktu widzenia radiologa, patologa i patologa klinicznego, chirurga, lekarzy praktyków, rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz prawnika.

Program:

Piątek - 6 grudnia 2024

15.00 - 16.00 Przyjazd do Hotelu, przywitanie
16.00 -16.45 Cytologia węzłów chłonnych. Maciej Guzera

16.45 - 17.00 Przerwa kawowa

17.00 - 19.00 Warsztaty cytologia węzłów chłonnych. Maciej Guzera
19.00 - 19.15 Przerwa kawowa

19.15 - 20.00 Kolacja

Sobota - 7 grudnia 2024

9.30 - 10.30 Przywitanie. Czynniki prognostyczne w badaniu klinicznym i badaniach laboratoryjnych. Jarosław Balcerzak
10.30 - 10.45 Prezentacja Sponsora
10.45 - 11.30 Od optymalnego pobrania prób do precyzyjnego rozpoznania nowotworu w patologii. Katarzyna Marek
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa

11.45 - 12.00 Prezentacja Sponsora
12.00 - 13.00 Czynniki prognostyczne w histopatologicznej i molekularnej diagnostyce nowotworów. Katarzyna Marek
13.00 - 14.00 Mapowanie węzłów chłonnych i limfadenektomia. Marta Romańska

14.00 - 15.00 Lunch

15.00 - 15.45 Monitorowanie choroby nowotworowej. Maciej Guzera
15.45 - 16.00 Prezentacja Sponsora
16.00 - 16.45 Psie nowotwory w kocim ciele. Jarosław Balcerzak
16.45 - 17.15 Przerwa kawowa

17.15 - 18.15 Warsztaty Vethink Academy
18.15 - 19.00 Dyskusja

19.00 - 20.00 Kolacja

Niedziela - 8 grudnia 2024

9.00 - 10.30 Błędy w sztuce. Łukasz Gliszczyński, Wojciech Hildebrand
10.30 - 10.45 Prezentacja Sponsora
10.45 - 11.45 Błędy w sztuce – czyli ile będziesz siedział. Paweł Mazur

11.45 - 12.00 Prezentacja Sponsora
12.00 - 12.15 Przerwa kawowa

12.15 - 13.00 Badania obrazowe w onkologii weterynaryjnej. Bartłomiej Kurosz cz.1
13.00 - 13.15 Prezentacja Sponsora
13.15 - 13.30 Przerwa kawowa

13.30 - 14.15 Czynniki prognostyczne w badaniu obrazowym. Bartłomiej Kurosz cz.2
14.15 - 14.30 Prezentacja Sponsora
14.30 - 15.30 Czynniki predykcyjne dla odpowiedzi na leczenie. Dariusz Jagielski

15.30 - 16.30 Lunch

Zakończenie

Lokalizacja

Łączyny 5, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Warsaw Plaza Hotel

Bartłomiej Kurosz

Specjalista Radiologii Weterynaryjnej Absolwent SGGW w 2003 roku. Radiolog i właściciel Klinika Kurosz do 2023 roku. Od lutego 2023 w grupie Luxvet. Członek EAVDI (European Association od Veterinary Diagnostic Imaging) oraz ESVONC (European Society of Veterinary Oncology). Uczestnik wielu szkoleń w Polsce i zagranicą.

Dariusz Jagielski

Specjalista Chorób Psów i Kotów Tytuł technika weterynarii uzyskał w 1990 roku w Państwowym Technikum Weterynaryjnym we Wrześni. Lekarzem weterynarii został w 1997 roku ukończywszy Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, a doktorem nauk weterynaryjnych obroniwszy w 2001 roku rozprawę doktorską poświęconą chłoniakom psów. Od 2001 roku jest nauczycielem akademickim prowadząc ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów studiów weterynaryjnych oraz słuchaczy podyplomowych studiów specjalizacyjnych. Brał udział, jako organizator, wykładowca oraz uczestnik, w licznych onkologicznych spotkaniach weterynaryjnych w kraju i za granicą. Jest też specjalistą chorób psów i kotów, operatorem akceleratorów medycznych i Krajowym Konsultantem w dziedzinie „Onkologia Psów i Kotów” przy Samorządowym Centrum Doskonalenia Zawodowego Lekarzy Weterynarii. Obecnie pracuje jako klinicysta/onkolog w Przychodni Weterynaryjnej BIAŁOBRZESKA w Warszawie oraz jako adiunkt w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej UMK w Toruniu.

Jarosław Balcerzak

Specjalista Chorób Psów i Kotów Absolwent WMW SGGW, specjalista chorób psów i kotów. Dorobek praktyczny w postaci 10-lat pracy klinicznej skoncentrowanej na pomocy pacjentom onkologicznym. Od 2017 roku współwłaściciel Przychodni Weterynaryjnej „Kochanowskiego” w Warszawie. Wiceprzewodniczący Sekcji Onkologii PSLWZ. Autor publikacji o tematyce onkologicznej w krajowej prasie branżowej, oraz wykładowca dla studentów studiów specjalizacyjnych i kursantów szkoleń onkologicznych.

Katarzyna Marek

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. W latach 2017-2023 związana była z Uczelnią Weterynaryjną w Hanowerze, gdzie najpierw studiowała, a następnie pracowała jako rezydentka w Katedrze Patologii. W 2023 roku ukończyła rezydenturę w anatomii patologicznej i aktualnie przygotowuje się do egzaminu certyfikującego. W tym samym roku obroniła PhD w dziedzinie patologii, w temacie dotyczącym terapii mięsaków histiocytarnych z użyciem wirusów. Od 2024 roku pracuje jako patolog weterynaryjny dla Laboklinu. Prywatnie zafascynowana bieganiem w górach.

Maciej Guzera

Dyplomowany Europejski Specjalista Weterynaryjnej Patologii Klinicznej EBVS® Tytuł lekarza weterynarii uzyskał na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w 2010 roku a rozprawę doktorską obronił w 2014 roku. Po uzyskaniu członkostwa Royal College of Veterinary Surgeons (MRCVS) rozpoczął staż rezydencki na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Cambridge; po zakończeniu rezydentury pracował na Uniwersytecie Cambridge jako patolog kliniczny. W 2017 roku zdał europejski egzamin specjalizacyjny z patologii klinicznej European College of Veterinary Clinical Pathology, a następnie rozpoczął pracę w laboratorium diagnostycznym Laboklin Polska w Warszawie. Prowadzi liczne wykłady, seminaria i warsztaty z zakresu swojej specjalizacji. Dodatkowo pełni funkcję reprezentanta Polski do Europejskiej Rady Specjalizacji Weterynaryjnych (EBVS, z ang. European Board of Veterinary Specialisation). Do głównych obszarów jego zainteresowań należą: cytologia, hematologia i chemia kliniczna zwierząt towarzyszących, a w szczególności zastosowanie zaawansowanych badań (m.in. cytometrii przepływowej i oceny klonalności limfocytów) w diagnostyce nowotworów hematologicznych zwierząt. Uczestniczył w wielu projektach badawczych – jest autorem licznych publikacji w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych. W czasie pracy na uniwersytetach w Warszawie, Toruniu i Cambridge zdobył doświadczenie dydaktyczne. Odbył również wiele staży naukowych, m.in. na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis, Uniwersytecie Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Laboratorium In Vitro w Wiedniu oraz Laboratorium CTDS w Leeds. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Zoetis Clinical Research Publication Award 2014, Zoetis Travel Bursary Awards 2015 oraz Nagrody Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych.

Marta Romańska

Specjalista Chirurg Specjalista Chorób Psów i Kotów Doktorantka w Szkole Doktorskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Specjalizuje się w onkologicznej chirurgii weterynaryjnej. Głównym obszarem jej zainteresowań klinicznych i badawczych jest chirurgia nowotworów u psów i kotów, ze szczególnym naciskiem na te, które metastazują drogą chłonną, obejmując nowotwory lokalizujące się w obszarze głowy, szyi, tułowia, kończyn oraz jamy brzusznej. Dr Romańska prowadzi również zajęcia z chirurgii onkologicznej dla studentów piątego roku weterynarii. Edukacja i Specjalizacja: 2000-2006: Ukończenie studiów na kierunku lekarsko-weterynaryjnym na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, zdobycie tytułu lekarza weterynarii. 2009-2012: Specjalizacja z chirurgii weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 2014-2017: Specjalizacja z chorób małych zwierząt - choroby psów i kotów na SGGW w Warszawie. Od 2019: Doktorantka w Szkole Doktorskiej SGGW, kierunek nauki rolnicze w dyscyplinie weterynaria. Dodatkowe Kursy i Szkolenia: Marzec 2020: Kurs ESAVS z chirurgii onkologicznej - nacisk na rozwijanie umiejętności chirurgicznych w onkologii weterynaryjnej; październik 2021: Kurs ESAVS z chirurgii tkanki miękkiej I – intensywne szkolenie z zakresu chirurgii tkanki miękkiej; marzec 2024: Kurs ESAVS z chirurgii tkanki miękkiej II – moduł skupiający się na technikach rekonstrukcji skóry oraz chirurgii okolic perinealnych i analnych. Publikacje: "Guz z komórek tucznych. Jak planować leczenie mastocytomy", opublikowany w Weterynaria w Praktyce, październik 2021. "Limfografia pośrednia jako użyteczna metoda mapowania w guzach z komórek tucznych u psów", opublikowany w czasopiśmie Życie Weterynaryjne, grudzień 2023. “The Use of Sentinel Lymph Node Mapping for Canine Mast Cell Tumors”, artykuł przeglądowy opublikowany w MDPI Animals, kwiecień 2024. Prezentacje & Plakaty: "Understanding Mastocytoma: Diagnosis and Treatment in the Context of Lymph Node Mapping. Case Report" - prezentacja nagrodzona pierwszą nagrodą na Międzynarodowym Kongresie Medycyny Weterynaryjnej Małych Zwierząt PSLWMZ w Łodzi, 2023. "Mapping of sentinel lymph nodes (SLN) in a bitch with mammary gland cancer - case report" – plakat prezentowany na Międzynarodowej Konferencji WSAVA 2020.

Paweł Mazur

Radca Prawny - Wspólnik Kancelarii Prawnej RESULT Rudy Maj Mazur Wacek Woźniak Sp. J. Specjalista w zakresie prawa weterynaryjnego, ochrony zdrowia oraz prawa farmaceutycznego. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa administracyjnego i weterynaryjnego dla organów Inspekcji Weterynaryjnej (wojewódzkich i powiatowych inspektoratów weterynarii), prowadzi postępowania w sprawach z zakresu błędów medycznych, odszkodowawczych i związanych z odpowiedzialnością zawodową wolnych zawodów. Ponadto: - Radca prawny Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej (VI kadencji), - Radca prawny Warszawskiej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej - Sądu Lekarsko-Weterynaryjnego V-VIII kadencji, - Mediator stały Sądu Okręgowego w Warszawie.

Wojciech Hildebrand

Specjalista Chorób Psów i Kotów Absolwent Wrocławskiego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w 1994 roku, gdzie przez dwadzieścia lat pracował na stanowisku ordynatora w ambulatorium dla Psów i Kotów Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UPWr. W 2000 roku ukończył studia specjalizacyjne Choroby Psów i Kotów. W 2005 roku obronił pracę doktorską „Czynniki prognostyczne i skuteczność terapii chłoniaka złośliwego psów”. Właściciel Przychodni Weterynaryjnej NeoVet we Wrocławiu. Członek PSLWMZ (Polskie Stowarzyszenie Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt), w którym pełni funkcję Przewodniczącego Sekcji Onkologów Weterynaryjnych, członek ESVONC (European Society of Veterinary Oncology) i PTNW (Polskie Towarzystwo Nauk weterynaryjnych). Od 2014 roku Redaktor naczelny czasopisma Weterynaria w Praktyce, z którym współpracuje od 2004 roku. Aktywnie działa w Samorządzie Zawodowym – Dolnośląskiej Izbie Lekarsko-Weterynaryjnej pełniąc funkcje Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Prezesa oraz V-ce Prezesa Rady. Członek Prezydium Rady Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej oraz Przewodniczący Komisji ds. Polityki Medialnej i Komunikacji Wewnętrznej. Członek Krajowej Komisji ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii VI Kadencji. Od 2019 roku Członek Rady Programowej Kierunku Weterynaria Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Odbył staże zagraniczne w weterynaryjnych ośrodkach onkologicznych w Dierenziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen Terneuzen (Holandia) pod opieką merytoryczną dr. Johana de Vosa, w Animal Hospital Postojna (Słowenia) pod opieką merytoryczną prof. Janośa Butinara i w University of Wisconsin-Madison (USA) pod opieką merytoryczną prof. Davida Vaila. Autor doniesień na konferencjach (PSLWMZ, PTNW, UPWr), oraz uczestnik i wykładowca licznych konferencji i szkoleń dla lekarzy weterynarii przede wszystkim z zakresu onkologii weterynaryjnej oraz diagnostyki laboratoryjnej i chorób wewnętrznych psów i kotów.

Łukasz Gliszczyński

Specjalista Radiologii Weterynaryjnej Absolwent wydziału medycyny weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, specjalista radiologii weterynaryjnej. Ma ponad 10-letnie doświadczenie w diagnostyce cytologicznej oraz patologii klinicznej. Przez 4 lata pełnił dyżury asystując profesorowi Markowi Galantemu przy trudnych przypadkach chirurgicznych. Współwłaściciel przychodni weterynaryjnej Jamniczek w Piotrkowie Trybunalskim. Przez wiele lat szkolił się pod okiem doktor Joanny Karaś-Tęczy i Francesco Carrani'ego w Warszawskiej przychodni Dermawet. W swojej praktyce pobrał tysiące próbek, analizował tysiące preparatów cytologicznych. Przeprowadził liczne wykłady i szkolenia m.in. w dziedzinie biopsji pod kontrolą USG. Prywatnie pasjonat muzyki z czarnych krążków, sportów walki oraz wybitnie dobrej kawy.

  • Organizator: Seminarium Mikołajki Onkologiczne II
    Mikołajki Onkologiczne to coroczny projekt mający na celu szerzenie wiedzy z zakresu onkologii małych zwierząt wśród lekarzy i studentów weterynarii. Aktualną wiedzę przedstawiamy w sposób interdyscyplinarny. Nie zapominamy o sferze pozamedycznej – naszym zdrowiu psychicznym, umiejętnościach miękkich, czy otoczeniu biznesowym. Robiąc to integrujemy nasze środowisko i zacieśniamy współpracę. W drugiej edycji Mikołajek podejmujemy trudny temat prognoz – nie tylko dla chorych pacjentów, ale także prognoz dla lekarza po popełnieniu błędu. Na zagadnienia popatrzymy z punktu widzenia radiologa, patologa i patologa klinicznego, chirurga, lekarzy praktyków, rzecznika odpowiedzialności zawodowej oraz prawnika.
Importuj do Kalendarza Google