Rentgenografia narządów klatki piersiowej – to jest proste!

Radiologia

Prawidłowe wykonywanie zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej (ułożenie pacjenta, stosowane projekcje)
Przedstawienie zmian sylwetki serca oraz zmian dotyczących naczyń krwionośnych w obrazie rentgenowskim
Zmiany radiologiczne w tkance płucnej: odczyn naczyniowy ,odoskrzelowy, pęcherzykowy, śródmiąższowy
Zmiany rozrostowe, w tym nowotworowe w klatce piersiowej
Mineralizacje tkanki płucnej
Zmiany przebiegu i średnicy tchawicy oraz oskrzeli
Przepuklina przeponowa, nie zawsze widoczna na "pierwszy rzut oka"
Ciało obce w części piersiowej przełyku, przełyk olbrzymi, przepuklina rozworu przełykowego
Hydro i pneumothorax
Śródpiersie odczarowane. Narządy normalnie widoczne i niewidoczne w badaniu RTG.
Przemieszczenie i poszerzenie śródpiersia. Limfadenopatia
Zmiany radiologiczne opłucnej
Czy tomografia komputerowa jest niezbędna? Porównanie obrazów z tomografii komputerowej i radiogramów

Lokalizacja

Przychodnia weterynaryjna Vetan 3 - Wrocław, Królewiecka 163 A, Wrocław

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Wojciech Kinda

Importuj do Kalendarza Google