Problemy i komplikacje anestezjologiczne

Anestezjologia

Szkolenie skierowane do:

Szkolenie skierowane do lekarzy weterynarii wykonujących znieczulenie dożylne lub wziewne, którzy chcieliby poznać schematy znieczuleń dla tak zwanych pacjentów „trudnych” – obarczonych dodatkowymi chorobami, które wpływają na przebieg znieczulenia lub uniemożliwiają zastosowanie rutynowo podawanego przez lekarza swojego schematu znieczulenia.

UWAGA: Nie ma obowiązku odbycia wcześniejszych szkoleń/warsztatów u nas! Sam decydujesz z jakiego rodzaju szkolenia/warsztatów korzystasz.

Uczestnicy szkolenia:

- lekarze weterynarii

Cel szkolenia:

Umiejętność samodzielnego przygotowywania schematów znieczuleń dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami. Biegłe stosowanie algorytmów postępowania w przypadku powikłań podczas znieczulenia z zatrzymaniem krążenia i oddychania włącznie.

Wiedza zdobyta po szkoleniu:

Dobór odpowiednich anestetyków dla pacjentów obciążonych dodatkowymi chorobami m.in.. cukrzyca, padaczka, arytmie, niewydolność oddechowa, niewydolność nerek. Poznanie algorytmów postępowania w sytuacjach zagrażających życiu podczas znieczulenia m.in. arytmii, bezdechu, obrzęku płuc, zachłyśnięcia etc. Reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonania reanimacji na fantomie.

PROGRAM:

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWY
1. Przed znieczuleniem:
a) schematy anestezjologiczne i postępowanie w znieczuleniu pacjentów z grup ASA III – ASA V
b) ograniczenia rasowe zwierząt (rasy psów i kotów u których nie wolno podawać określonych anestetyków plus schematy zastępcze)

2. Podczas znieczulenia:
a) arytmie
b) bezdech
c) niedociśnienie
d) krwotok i płynoterapia
e) CPR (reanimacja podczas znieczulenia)
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY
3. Po znieczuleniu – czemu pacjent się nie wybudza?
a) hipotermia
b) hipotensja
c) bradykardia
d) kiedy można stosować odtrutki - nalokson, atipamezol po znieczuleniu w celu odwrócenia działania anestetyków
4. Zajęcia praktyczne - reagowanie przy zatrzymaniu krążenia i oddychania podczas znieczulenia – nauka zasad i wykonanie reanimacji - wspólna dyskusja na temat przedstawionych przez trenera przypadków klinicznych powikłań podczas znieczulenia. Każdy uczestnik wykonuje samodzielnie reanimację BLS i ALS na fantomie wg wytycznych Stowarzyszenia weterynaryjnej medycyny ratunkowej i intensywnej opieki (VECCS)
18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr n. wet. Agnieszka Wrzesińska

  • Organizator: Problemy i komplikacje anestezjologiczne
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google