Praktyka Wet Technika

Technik weterynaryjny

Szkolenie dedykowane jest technikom weterynarii, którzy chcą kształcić się i rozwijać umiejętności. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby początkujące, jak i posiadające doświadczenie.

Ramowy program szkolenia:

W części teoretycznej omówione zostaną:

 • Rola technika weterynarii w Placówce weterynaryjnej
 • Istotne zagadnienia z farmakologii – jak wyliczać dawki leków, dostępne drogi podania leków, skutki uboczne z którymi spotykamy się najczęściej
 • Iniekcje – rodzaje, jak prawidłowo dobrać rozmiar igły i typ iniekcji, insulinówki vs tuberkulinówki, prawidłowe podawanie zawiesin, insuliny, leków w rozcieńczeniu
 • Zakładanie wkłuć dożylnych – dostępne naczynia, różnice międzygatunkowe (pies, kot, gryzonie i zajęczaki, dobieranie rozmiaru wenflonu, zabezpieczenie wkłucia i sprawdzanie drożności
 • Pobieranie krwi – rodzaje probówek laboratoryjnych, jak prawidłowo dobrać probówkę do pobrania morfologii, biochemii, gazometrii czy koagulologii, rodzaje materiału do badań krwi
 • Kroplówki – rodzaje płynów infuzyjnych, prawidłowe przygotowanie i podłączenie zestawu, obsługa pomp infuzyjnych, jak prawidłowo dobrać szybkość wlewu
 • Intubacja – zagadnienia techniczne (utrzymanie prawidłowej pozycji do zabiegu, obsługa laryngoskopu, założenie rurki, zabezpieczenie rurki i napełnienie balonika), jak dobrać rurkę intubacyjną
 • Opatrunki – rodzaje opatrunków, z czego składa się opatrunek, jak założyć go tak by nie spadł

W części praktycznej:

W trakcie warsztatów praktycznych każdy Uczestnik szkolenia ma możliwość samodzielnego ćwiczenia. Będziemy wyszukiwać i wyczuwać dostępne naczynia u psów. Na fantomach zademonstrowana zostanie intubacja, każdy własnoręcznie wykona intubację. Będziemy ćwiczyć obsługę pomp infuzyjnych i podłączanie płynów. Założymy kilka opatrunków. Wykonamy iniekcje i zakładanie wenflonów. Obok ogromnej dawki wiedzy teoretycznej oferujemy bogaty program zajęć praktycznych.

Korzyści ze szkolenia:

 

W czasie szkoleniu każdy Uczestnik będzie miał możliwość zdobycia wiedzy i przećwiczenia kluczowych umiejętności niezbędnych w pracy Technika weterynarii. Warsztaty Akademii EDINA to doskonałe rozpoczęcia drogi zawodowej, a także zdobycia nowych umiejętności i kompetencji by jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę i być cenionym na rynku pracy. Serdecznie zapraszamy na Praktykę Wet Technika 😊

 

ZGŁOSZENIE:

https://forms.office.com/e/d1PqQCWycf

Lokalizacja

Powązkowska, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

mgr tech. Wet. Alicja Hewelt

W pracy klinicznej technika weterynarii od ponad 10 lat. W tym czasie pracowała w kilku klinikach całodobowych, specjalistycznych klinikach oraz przychodniach i cały czas konsekwentnie poszerza zakres swoich umiejętności. W EDINA New Vet kieruje zespołem techników i zajmuje się bankiem krwi. Kocha pracę z ludźmi i zwierzętami, co idealnie łączy zawód technika weterynarii.

 • Organizator: Praktyka Wet Technika
  EDINA Vetcare Group Co nas cechuje/wyróżnia: • Mała grupa max 12 osób, warsztaty praktyczne w podgrupach 3-4 osobowych • Zajęcia teoretyczne oraz część praktyczna (badania prowadzone samodzielnie na pacjentach) • Ogromna dawka wiedzy i ćwiczeń praktycznych • Materiały szkoleniowe • Konsultacje poszkoleniowe • Prowadząca z doświadczeniem międzynarodowym • Certyfikat ukończenia z punktami edukacyjnymi • Welcome packi😊 • Świetna organizacja i pozytywna atmosfera • Kawa, herbata, lunch i coś słodkiego 😊
Importuj do Kalendarza Google