Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej

Diagnostyka laboratoryjna

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW

1. Mikrobiologia weterynaryjna:

 • Wprowadzenie
 • rys historyczny
 • mikrobiom zwierząt charakterystyka i znaczenie

2. Metodyka badań laboratoryjnych stosowanych w mikrobiologii weterynaryjnej.

3. Ogólna charakterystyka:

 • budowa
 • chorobotwórczość

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 - 18.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1. Diagnostyka laboratoryjna:

 • ocena  makroskopowa (wzrost na podłożach)
 • ocena mikroskopowa:
 • przygotowanie preparatów bezpośrednich
 • określanie morfologii mikroorganizmów
 • izolacja czystych kultur

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń         

Lokalizacja

Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan

Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan – ukończyła w 1995 roku wydział Zootechniczny na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. Przez 14 lat pracowała jako adiunkt w Katedrze Mikrobiologii, prowadząc zajęcia i wykłady z przedmiotu Mikrobiologia na wydziałach: Rolniczym, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Biotechnologii. W roku 2005 uzyskała doktorat, praca na temat „Grzyby w środowisku hodowlanym jako czynnik kształtujący warunki higieniczne obiektów inwentarskich” Uczestniczka sympozjów i konferencji, autorka licznych artykułów na temat: „Nowe spojrzenie na probiotyki w hodowli bydła „ Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 3: 79–84 „Rola drobnoustrojów w pozyskiwaniu przez rośliny składników pokarmowych” Kosmos 2019, 1, 107-114 „Biotechnologia w ochronie środowiska” Aura 2013, 11, 23-26 „Występowanie grzybów pleśniowych i grzybów toksynotwórczych w pomieszczeniach bibliotecznych i księgozbiorach na terenie Krakowa” Ochrona przed korozją 2012, 9s-a, „Występowanie wybranych mikroorganizmów w glebie na obszarze Puszczy Niepołomickiej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych” Polish Journal of Agronomy 2014, 17, 11–17 ”Grzyby pleśniowe w pomieszczeniach inwentarskich” Aura 2012, nr 10, s. 16-17 „Antybiotyki – historia, odporność i mechanizmy działania. Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce „ 2018, 89-97. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.” Polish Journal of Agronomy 2015, 20, 3-8. Do zespołu MasterVet dołączyła w 2021 roku, jako osoba odpowiedzialna za część merytoryczną szkoleń z mikrobiologii.

 • Organizator: Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej
  Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google