Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej 20 MajMaj 2023 09:00 - 18:00Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa, Polska
Diagnostyka laboratoryjna

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie

20.00-21.30 Kolacja dla osób nocujących

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW

1. Mikrobiologia weterynaryjna:

 • Wprowadzenie
 • rys historyczny
 • mikrobiom zwierząt charakterystyka i znaczenie

2. Metodyka badań laboratoryjnych stosowanych w mikrobiologii weterynaryjnej.

3. Ogólna charakterystyka:

 • budowa
 • chorobotwórczość

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00 - 18.00 BLOK ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

1. Diagnostyka laboratoryjna:

 • ocena  makroskopowa (wzrost na podłożach)
 • ocena mikroskopowa:
 • przygotowanie preparatów bezpośrednich
 • określanie morfologii mikroorganizmów
 • izolacja czystych kultur

18.00-18.15 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń         

 • Organizator: Podstawy mikrobiologii weterynaryjnej
  Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

Best Western Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

 • Harmonogram
 • Prelegenci
 • Frekwencja
 • Przewidywanie
 • Komentarze

Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan

Dr inż. Agnieszka Galus-Barchan – ukończyła w 1995 roku wydział Zootechniczny na Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja (obecnie Uniwersytet Rolniczy) w Krakowie. Przez 14 lat pracowała jako adiunkt w Katedrze Mikrobiologii, prowadząc zajęcia i wykłady z przedmiotu Mikrobiologia na wydziałach: Rolniczym, Biologii i Hodowli Zwierząt oraz Biotechnologii. W roku 2005 uzyskała doktorat, praca na temat „Grzyby w środowisku hodowlanym jako czynnik kształtujący warunki higieniczne obiektów inwentarskich” Uczestniczka sympozjów i konferencji, autorka licznych artykułów na temat: „Nowe spojrzenie na probiotyki w hodowli bydła „ Wiadomości Zootechniczne, R. LVI (2018), 3: 79–84 „Rola drobnoustrojów w pozyskiwaniu przez rośliny składników pokarmowych” Kosmos 2019, 1, 107-114 „Biotechnologia w ochronie środowiska” Aura 2013, 11, 23-26 „Występowanie grzybów pleśniowych i grzybów toksynotwórczych w pomieszczeniach bibliotecznych i księgozbiorach na terenie Krakowa” Ochrona przed korozją 2012, 9s-a, „Występowanie wybranych mikroorganizmów w glebie na obszarze Puszczy Niepołomickiej ze szczególnym uwzględnieniem grzybów pleśniowych” Polish Journal of Agronomy 2014, 17, 11–17 ”Grzyby pleśniowe w pomieszczeniach inwentarskich” Aura 2012, nr 10, s. 16-17 „Antybiotyki – historia, odporność i mechanizmy działania. Historia badań mikrobiologicznych w Puławach oraz wybrane zagadnienia badań mikrobiologicznych w Polsce „ 2018, 89-97. „Mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Chrzanowie.” Polish Journal of Agronomy 2015, 20, 3-8. Do zespołu MasterVet dołączyła w 2021 roku, jako osoba odpowiedzialna za część merytoryczną szkoleń z mikrobiologii.

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org