Podstawy echokardiografii – echo cz.I

Kardiologia

Echokardiografia cz.I – poziom podstawowy

Część praktyczna prowadzona przy 3 stanowiskach przez 3 prowadzących (max 4 osoby przy stanowisku!)

- fizjologia serca

- Echokardiografia – podstawy fizyczne

- optymalizacja obrazu

- Jak „złapać” odpowiednie ujęcie - podstawowe projekcje echokardiograficzne

- Podstawowe pojęcia, skróty, wartości referencyjne

- Wskazania do badania echokardiograficznego

- Przygotowanie pacjenta do badania

- Echokardiografia zastawki mitralnej

- Ocena funkcji rozkurczowej serca

- Przeciążenie objętościowe i ciśnieniowe, przerost koncentryczny i ekscentryczny

- Zmiany lewo- i prawostronne, oraz diagnostyka różnicowa

- Najczęstsze choroby serca psów i kotów

- Najczęstsze wady wrodzone serca psów i kotów

- Nowotwory serca

 

Praktyka:

UWAGA! 1 prowadzący do jednej max 4-osobowej grupy!

- Jak prawidłowo przeprowadzić badanie

- Ćwiczenia praktyczne w małych grupach z wykonywania podstawowych projekcji echokardiograficznych

- Wykonywanie podstawowych pomiarów

A na koniec … praktyka, praktyka, dużo praktyki 

Lokalizacja

ul. Bażantów 6c, Katowice, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

  • Organizator: Podstawy echokardiografii - echo cz.I
    IVET Spółka organizująca szkolenia przy Przychodni Weterynaryjnej iVet
Importuj do Kalendarza Google