Onkologia małych zwierząt od podstaw

Onkologia

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-21.00 Kolacja

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADÓW:

1. Wprowadzenie do biologii i patogenezy nowotworu:

Przykłady zmian genetycznych/chromosomalnych odpowiedzialnych za powstanie nowotworów.

Przykłady czynników fizycznych, hormonalnych oraz chemicznych odpowiedzialnych za nowotworzenie.

Przykłady wirusów odpowiedzialnych za nowotworzenie.

Predyspozycje rasowe, rodzinne do występowania nowotworów.

Patogeneza oraz drogi przerzutów nowotworowych.

2. Badanie kliniczne oraz diagnostyka nowotworów:

Wywiad oraz badanie kliniczne pacjenta onkologicznego.

Sposób pobierania i przesyłania materiału do badań (cytologia, histopatologia, cytometria przepływowa, PARR).

Diagnostyka obrazowa (Rtg, USG, CT, MRI, PET, etc).

Klasyfikacja nowotworów TNM.

Zespoły paranowotworowe (hematologiczne, GI, metaboliczne, skórne, neurologiczne, rożne).

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADÓW:

3. Leczenie nowotworów:

Czy i kiedy leczyć?

Leczenie chirurgiczne (typy zabiegów w zależności od typu nowotworu)

Radioterapia (kiedy, jak, gdzie)

Leczenie medyczne-chemioterapia:

a) Grupy leków cytostatycznych oraz mechanizm ich działania;

b) Zastosowanie chemioterapii, przeciwskazania do chemioterapii, skutki uboczne podczas leczenia oraz sposób zapobiegania efektom niepożądanym;

c) Toksyczność oraz bezpieczeństwo lekarza weterynarii oraz właściciela podczas leczenia chemioterapią.

4. Zastosowanie leczenia immunologicznego oraz innych metod leczniczych (elektrochemioterapia, hypertermia, terapia genetyczna, terapia fotodynamiczna) w leczeniu nowotworów.

19.00-20.00 Kolacja

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWO-PRAKTYCZNY:

- analiza przypadków pacjentów onkologicznych

13.00 - 14.00 Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Aleksandra Marcinowska

  • Organizator: Onkologia małych zwierząt od podstaw
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google