NEUROLOGIA PSÓW I KOTÓW POZIOM II

Neurologia

Dzień I

  1. Postępowanie w urazach głowy. 9:00-10:00
  2. Postępowanie w urazach kręgosłupa. 10:00-11:00
  3. Przerwa kawowa. 11:00-11:15
  4. Rezonans magnetyczny- podstawy oceny badania. 11:15-13:00
  5. Przerwa obiadowa. 13:00-14:00
  6. Diagnostyka obrazowa w chorobach rdzenia kręgowego. 14:00-15:00
  7. Przerwa kawowa. 15:00-15:15
  8. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 15:15-17:300 

Dzień II

 1. Nowotwory wewnątrzczaszkowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 9:00-10:00
 2. Zmiany naczyniowe: diagnostyka obrazowa, leczenie. 10:00-11:00
 3. Przerwa kawowa. 11:00-11:30
 4. Wady wrodzone mózgowia. 11:30-12:30
 5. Wykorzystanie badanie elektrodiagnostycznego w rozpoznaniu najczęstszych chorób obwodowego układu nerwowego. 12:30-14:00
 6. Przerwa obiadowa. 14:00-15:00
 7. Biopsja nerwu i mięśnia-zajęcia praktyczne.  15:00-16:15
 8. Przerwa kawowa. 16:15-16:30
 9. Przypadki kliniczne-interaktywna sesja video. 16:30-18:00 

Dzień III

 1. Encefalopatie wątrobowe, wady naczyniowe wątroby. 09:00-10:00
 2. Przerwa 10.00-10.15
 3. Manifestacja okulistyczna w chorobach neurologicznych. 10:15-11:30
 4. Przerwa 11.30-11.45
 5. Najczęstsze zatrucia przebiegające z objawami neurologicznymi. 11:45-12:45
 6. Przerwa obiadowa 12.45-13.45
 7. Zaburzenia mikcji i defekacji u pacjentów neurologicznych. 13:45-14:45
 8. Leczenie bólu neuropatycznego. Neuroanestezja. 14:45-15:30 

Lokalizacja

Lublin, Hotel Victoria, Narutowicz 58/60, Lublin, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr Agnieszka Olszewska

dr Diana Stęgierska

dr Małgorzata Kołecka

 • Organizator: NEUROLOGIA PSÓW I KOTÓW POZIOM II
  Nasze Centrum Szkoleniowe powstało jako odpowiedź na zapotrzebowanie środowiska weterynaryjnego na profesjonalne szkolenia specjalistyczne z zakresu medycyny weterynaryjnej, nakierowane na praktyczne aspekty zawodu lekarza weterynarii. Ideą przyświecającą działaniu PerfectVet jest propagowanie najnowszej specjalistycznej wiedzy z zakresu medycyny weterynaryjnej. Ideę tę będziemy wdrażać w życie poprzez regularne organizowanie konferencji krajowych i międzynarodowych, a także praktycznych warsztatów dla lekarzy weterynarii, techników weterynaryjnych oraz studentów Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej. Cechuje nas profesjonalizm, a organizowane szkolenia dzięki współpracy z krajowymi i międzynarodowymi specjalistami-autorytetami z różnych dziedzin medycyny weterynaryjnej charakteryzują się najwyższym poziomem. Nasza kadra to naukowcy, a zarazem praktycy z doświadczeniem w nauczaniu i umiejętnym przekazywaniu praktycznej wiedzy.
Importuj do Kalendarza Google