Neurologia kotów od A do Z

Neurologia

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWO-INTERAKTYWNY

Wstęp do neurologii kotów

 • podstawy anatomii i fizjologii układu nerwowego
 • etapy badania neurologicznego  i ich znaczenie kliniczne
 • różnice  w badaniu neurologicznym psów i kotów
 • lokalizowanie problemu neurologicznego we właściwej strukturze anatomicznej
 • diagnostyka różnicowa poszczególnych zaburzeń neurologicznych

Najczęstsze urazy u kotów

 • zespół uchylnego okna- czy można coś  zrobić?
 • urazy odcinka lędźwiowo-krzyżowego i krzyżowo-ogonowego u kotów
 • upadki z wysokości i urazy czaszki
 • urazy splotu ramiennego
 • urazy nerwu promieniowego

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-18.00 BLOK WYKŁADOWO-INTERAKTYWNY

Prychający kot

 • syndromy bólowe u kotów

Starzejący się kot

 • granica między naturalnym procesem, a chorobą
 • najczęstsze zaburzenia behawioralne kocich seniorów
 • leczenie CDS u kotów

Implikacje chorób zakaźnych i ogólnych na zaburzenia neurologiczne

 • toxoplazmoza
 • zakaźne zapalenie otrzewnej
 • nadciśnienie
 • encefalopatia wątrobowa

19.00-20.00 Kolacja

Niedziela

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00 BLOK WYKŁADOWO-INTERAKTYWNY

Padaczka u kotów

 • klasyfikacja
 • epidemiologia
 • diagnostyka
 • leczenie

Chwiejny kot

 • Zespoły przedsionkowe
 • Przyczyny uogólnionej ataksji. Rozpoznawanie i leczenie.

Stopochodny kot

 • miopatie metaboliczne
 • choroby nerwowo-mięśniowe

Sparaliżowany kot

 • choroby rdzenia kręgowego

Najczęstsze choroby wrodzone układu nerwowego kotów

Zaburzenia mikcji i defekacji na tle neurologicznym

Zaburzenia neurookulistyczne

 • anizokoria
 • zespół Hornera
 • ślepota neurologiczna
 • choroby nerwu wzrokowego

13.00-14.00  Zakończenie szkolenia – rozdanie zaświadczeń, obiad.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Małgorzata Mikuła

 • Organizator: Neurologia kotów od A do Z
  Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google