Monitoring pacjenta w trakcie zabiegu operacyjnego

Anestezjologia

Zapraszamy na szkolenie z dr Piotrem Skrzypczakiem. W trakcie zajęć omówimy zagadnienia związane z kontrolą parametrów życiowych pacjenta weterynaryjnego.

Przedstawimy zastosowanie monitoringu weterynaryjnego zarówno w krótkich procedurach diagnostycznych jak i długich zabiegach chirurgicznych.

Plan szkolenia :

Wywiad i badanie kliniczne przed znieczuleniem- na jakie zagadnienia zwrócić szczególną uwagę.

Omówienie klasyfikacji ASA

Monitoring pacjenta w czasie zabiegu przeprowadzany przez lekarza wet. lub technika wet. , bez specjalistycznego sprzętu.

Monitoring pacjenta przy pomocy kardiomonitora

 • prawidłowe podłączenie kardiomonitora do pacjenta
 • omówienie funkcji kardiomonitora oraz prawidłowych reakcji na wymienione niżej zdarzenia niepożądane
 • pulsoksymetria
 • kapnometria
  • analiza wykresów kapnometrycznych
  • hipowentylacja, hiperwentylacja, bezdech
 • wykres EKG, pomiar HR
  • bradykardia, tachykardia, dysrytmie
 • pomiar ciśnienia
  • metody pomiaru ciśnienia
  • niedociśnienie/ nadciśnienie
 • pomiar temperatury
  • hipertermia
  • wskazania do dogrzewania pacjenta
 • monitoring gazów anestetycznych

Płynoterapia w czasie zabiegu

 • jak prawidłowo obliczyć zapotrzebowanie na płyny
 • jaki płyn podać

Kiedy sprzęt nie mówi prawdy…

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa i syndrom poresuscytacyjny.

W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy kursu samodzielnie podłączą kardiomonitory do znieczulonych pacjentów i zinterpretują wskazania urządzeń monitorujących przebieg znieczulenia.

Zapewniamy drukowane materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przekąski.

W przerwie zapraszamy na obiad  do restauracji Kulinarny Park

 

Lokalizacja

ul. Królewiecka 163 A, Wrocław, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Przychodnia weterynaryjna VETAN

dr n. wet Piotr Skrzypczak

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego we Wrocławiu. Od 1990 roku pracownik Katedry i Kliniki Chirurgii Weterynaryjnej macierzystej uczelni. Od 1992 roku pracownik naukowo-dydaktyczny, początkowo jako asystent, po obronie pracy doktorskiej w 1997 roku – adiunkt. W 2000 uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii weterynaryjnej. Główny zakres zainteresowań obejmuje anestezjologię, kardiochirurgię i torakochirurgię małych zwierząt. Codziennie znieczula pacjentów na bloku operacyjnym, przeprowadza zabiegi endoskopii, jest chirurgiem praktykującym.

Importuj do Kalendarza Google