KURS "ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI" 10 KwiecieńKw. 2021 08:00 - 11 KwiecieńKw. 2021 18:00Kijowska 3, Warszawa
Konie

Informacje ogólne:
Kurs obejmuje 184 godziny dydaktyczne. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym, zaocznym 2 razy w miesiącu (sobota-niedziela lub piątek-sobota-niedziela).
Zajęcia w 10-12 osobowych grupach.

Forma kształcenia:
Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną stanowią wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania oraz zabiegi na zwierzętach oraz pozostałych uczestnikach kursu. Po zakończeniu kursu zaleca się odbycie praktyki u doświadczonego zoofizjoterapeuty.

Egzamin:
Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test - wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%
 • Części ustnej – zadania praktyczne - wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

  Miejsca pracy:
  Prowadzenie własnej działalności gospodarczej i współpraca w ramach rehabilitacji z klinikami koni, lecznicami dużych zwierząt, stajniami, stadninami – bardzo urozmaicona praca w różnych miejscach. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na doświadczenia.

  Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Opis zawodu:
  Zoofizjoterapeuta jest osobą wchodzącą w skład weterynaryjnego zespołu medycznego. Celem pracy zoofizjoterapeuty jest poprawa stanu psychofizycznego pacjenta weterynaryjnego, poprzez zastosowanie zarówno zabiegów profilaktycznych jak i leczniczych. Zoofizjoterapeuta przeprowadza zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii oraz masażu. Ściśle współpracuje z lekarzem weterynarii oraz właścicielem zwierzęcia czerpiąc od nich wiedzę o stanie zdrowia pacjenta, jego postępach i ograniczeniach w terapii. Zoofizjoterapeuta posiada kompetencje umożliwiające badanie kliniczne pacjenta, zlecanie i ocenę badań dodatkowych, diagnozowanie oraz planowanie, przeprowadzanie i modyfikowanie planu rehabilitacyjnego. Miejscem świadczenia usług zoofizjoterapeutycznych są stajnie, lecznice dużych zwierząt. Wszelkie zabiegi zoofizjoterapeutyczne muszą posiadać odpowiednią dokumentację medyczną.

 • Organizator: KURS "ZOOFIZJOTERAPEUTA KONI"
  Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

PCKZ, Kijowska 3, Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

 • Harmonogram
 • Prelegenci
 • Frekwencja
 • Przewidywanie
 • Komentarze

dr inż. Maria Soroko

Katarzyna Hetmaniuk

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org