KURS ZAWODOWY "ZOOPSYCHOLOG"

Behawiorystyka

O kursie
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obserwowania zachowań zwierząt oraz diagnozowania i terapii niepożądanych zachowań zwierząt. Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Zoopsycholog zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEiN.

Informacje ogólne

 • Kurs obejmuje 240 godzin dydaktycznych
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
 • Zajęcia praktyczne odbywają się w sali zajęć oraz w terenie, w grupach max 6- osobowych

Forma kształcenia
Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca ze zwierzętami towarzyszącymi w sali zajęć jak i w terenie. Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.

Ramowy plan zajęć:

 • Etogram psa/kota
 • Komunikacja pies/kot – człowiek
 • Wprowadzenie do psychologii
 • Elementy psychologii zwierząt
 • Problemy behawioralne oczami właściciela
 • Zaburzenia zachowania
 • Wywiad z właścicielem zwierzęcia
 • Współpraca z właścicielem zwierzęcia
 • Terapie behawioralne
 • Terapie wspomagające

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

W budynku Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego

dr n. wet. Jagna Kudła

Katarzyna Iwańczuk

Maria Habrowska

 • Organizator: KURS ZAWODOWY "ZOOPSYCHOLOG"
  Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google