KURS ZAWODOWY "ZOOPSYCHOLOG"

Behawiorystyka

O kursie

Celem kursu jest przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu obserwowania zachowań zwierząt oraz diagnozowania i terapii niepożądanych zachowań zwierząt. Absolwent kursu, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu, uzyska tytuł zawodowy Zoopsycholog zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Wydajemy świadectwa ukończenia kursu na drukach MEiN.

Informacje ogólne

- Kurs obejmuje 210 godzin dydaktycznych

- Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego

- Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)

- Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych

- Zajęcia praktyczne odbywają się w sali zajęć oraz w terenie, w grupach max 6- osobowych

Forma kształcenia

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca ze zwierzętami towarzyszącymi w sali zajęć jak i w terenie. Po zakończeniu kursu, kursanci będą mieli możliwość wymiany doświadczeń w grupie oraz z wykładowcami za pomocą powstałej platformy internetowej.

Ramowy plan zajęć:

Etogram psa/kota

Komunikacja pies/kot – człowiek

Wprowadzenie do psychologii

Elementy psychologii zwierząt

Problemy behawioralne oczami właściciela

Zaburzenia zachowania

Wywiad z właścicielem zwierzęcia

Współpraca z właścicielem zwierzęcia

Terapie behawioralne

Terapie wspomagające

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Jagna Kudła

Absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Warszawie. Od 2005r., po ukończeniu kursu European School for Advanced Veterinary Studies “Behavioural Medicine I”, w ramach ogólnej praktyki lekarskiej zajmuje się również terapią zaburzeń zachowania u psów i kotów.

Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów, Wykładowca, Sędzia Rally Obedience, Instruktor Agility, Instruktor Handlingu, Trener Profilaktyki Pogryzień.

  • Organizator: KURS ZAWODOWY "ZOOPSYCHOLOG"
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google