KURS ZAWODOWY "TRESER PSÓW"

BehawiorystykaPosłuszeństwo

Opis zawodu:

Treser psów jest osobą pracującą z psem i jego właścicielem/opiekunem. Celem jego pracy jest socjalizacja i uczenie psa współpracy z człowiekiem. Treser przekazuje opiekunowi psa wiedzę teoretyczną i kształtuje umiejętności praktyczne postępowania z psem, tak aby osiągnąć posłuszeństwo zwierzęcia. Potrafi ocenić predyspozycje psa do wykonywania zadań specjalistycznych na podstawie jego cech psychicznych. Przyucza psy do wykonywania zadań specjalistycznych (ratownictwo, przewodnik dla osób niewidomych, myślistwo…) oraz sportowych. Treser stosuje metody szkoleniowe pozbawione wywoływania u zwierzęcia strachu, uczucia bólu i innego dyskomfortu.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 160 godzin dydaktycznych
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z psami w sali zajęć oraz w terenie.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ:

 • Podstawy anatomii i fizjologii psów
 • Udomowienie psa
 • Etogram psa
 • Etapy życia psa i związane z nimi zachowania
 • Rasy psów i zachowania uwarunkowane rasowo
 • Posłuszeństwo i sposoby motywowania psa
 • Techniki szkoleniowe
 • Przyrządy szkoleniowe
 • Szkolenie psów – warsztaty, praca w terenie
 • Predyspozycje psychiczne psa
 • Szkolenie sportowe oraz specjalistyczne psów
 • Zaburzenia zachowania
 • Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpraca z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, szkołami dla psów, schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub w terenie. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na rozwój zawodowy i nowe doświadczenia.

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Karolina Barszcz

Katarzyna Iwańczuk

Behawiorysta, Instruktor Szkolenia Psów, Wykładowca, Sędzia Rally Obedience, Instruktor Agility, Instruktor Handlingu, Trener Profilaktyki Pogryzień.

Marta Dziedzic

 • Organizator: KURS ZAWODOWY "TRESER PSÓW"
  Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google