KURS ZAWODOWY "LABORANT WETERYNARYJNY"

Diagnostyka laboratoryjna

Cel kursu
Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych I produktów pochodzenia zwierzęcego.

Informacje ogólne
•Kurs obejmuje 210 godzin dydaktycznych
•Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
•Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
•Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
•Zajęcia praktyczne, w szkolnej pracowni wyposażonej w aparaturę i sprzęt analityczny, w grupach max. 6-osobowych

Forma kształcenia
Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania z użyciem aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Egzamin
Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.
Egzamin składa się z:
•Części pisemnej – test – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 60%
•Części ustnej – zadania praktyczne – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 75%

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ramowy plan zajęć:
•Anatomia i fizjologia zwierząt
•Choroby zwierząt
•Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym, podstawy prawne wykonywania zawodu
•Sprzęt i aparatura laboratoryjna
•Dokumentacja w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym
•Analityka weterynaryjna
•Podstawowe badania wykonywane w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
•Badania produktów oraz żywności pochodzenia zwierzęcego

Lokalizacja

Kijowska 3, Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

W budynku Prywatnego Centrum Kształcenia Zawodowego

dr Magdalena Kizerwetter-Świda

dr Marek Nowicki

lek. wet. Iwona Pijarska-Bińkowska

lek. wet. Magdalena Cymerman

  • Organizator: KURS ZAWODOWY "LABORANT WETERYNARYJNY"
    Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google