KURS ZAWODOWY "LABORANT WETERYNARYJNY" 06 ListopadLis 2021 09:00 - 07 ListopadLis 2021 18:00ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska
Diagnostyka laboratoryjna

Cel kursu:

Zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu badań analitycznych tkanek i płynów ustrojowych zwierząt oraz środków spożywczych I produktów pochodzenia zwierzęcego.

Informacje ogólne

 • Kurs obejmuje 192 godziny dydaktyczne
 • Kurs prowadzony przez doświadczoną kadrę według programu autorskiego
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia teoretyczne w grupach 10-12 osobowych
 • Zajęcia praktyczne, w szkolnej pracowni wyposażonej w aparaturę i sprzęt analityczny, w grupach max. 6-osobowych

Forma kształcenia

Kurs ma charakter zajęć praktyczno-teoretycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. W części praktycznej uczestnicy wykonują badania z użyciem aparatury i sprzętu laboratoryjnego.

Egzamin

Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 60%
 • Części ustnej – zadania praktyczne – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min. 75%

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Ramowy plan zajęć:

 • Anatomia i fizjologia zwierząt
 • Choroby zwierząt
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym, podstawy prawne wykonywania zawodu
 • Sprzęt i aparatura laboratoryjna
 • Dokumentacja w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym
 • Analityka weterynaryjna
 • Podstawowe badania wykonywane w ramach kontroli i nadzoru weterynaryjnego
 • Badania produktów oraz żywności pochodzenia zwierzęcego
 • Organizator: KURS ZAWODOWY "LABORANT WETERYNARYJNY"
  Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

 • Harmonogram
 • Prelegenci
 • Frekwencja
 • Przewidywanie
 • Komentarze

dr Magdalena Kizerwetter-Świda

dr Marek Nowicki

lek. wet. Iwona Pijarska-Bińkowska

lek. wet. Magdalena Cymerman

Dane pogodowe nie są obecnie dostępne dla tej lokalizacji

Raport o pogodzie

Dzisiaj stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wiatr stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Wilgotność stec_replace_current_humidity %

Wydaje się stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Przewidywanie

Data

Pogoda

Temp

stec_replace_5days

Następne 24 Godziny

Powered by openweathermap.org