KURS ZAWODOWY "GROOMER"

Groomer

Opis zawodu:

Fryzjer zwierząt wykonuje strzyżenie, trymowanie, zabiegi higieniczne, czesanie i kąpiele zwierząt domowych. Potrafi dobrać sposób pielęgnacji do rasy oraz rodzaju sierści. W zakresie jego kompetencji leży także przygotowywanie zwierząt do wystaw. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo zwierzęcia powierzonego mu na czas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych. W swojej pracy musi kierować się dobrostanem zwierząt. Sposób wykonywania pracy musi dostosować do charakteru i zachowania zwierzęcia.

Informacje ogólne:

 • Kurs obejmuje 120 godzin dydaktycznych
 • Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym, zjazdy co 2 tygodnie (sobota-niedziela)
 • Zajęcia w 10-12 osobowych grupach

Forma kształcenia:

Kurs ma charakter zajęć teoretyczno-praktycznych. Część teoretyczną obejmują wykłady. Część praktyczna to praca z psami w sali zajęć oraz w terenie.

Egzamin:

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego. Egzamin składa się z:

 • Części pisemnej – test – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 60%
 • Części ustnej – sytuacja praktyczna do omówienia – wynik pozytywny otrzymuje się po uzyskaniu min 75%

Wydajemy zaświadczenia ukończenia kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

RAMOWY PLAN ZAJĘĆ:

 • Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt towarzyszących
 • Stan utrzymania zwierzęcia
 • Podstawy behawioryzmu psów i kotów
 • Komunikacja pies, kot – człowiek
 • Sygnały uspokajające i sposoby postępowania podczas zabiegów pielęgnacyjnych
 • Rodzaje okrywy włosowej
 • Wzorce ras
 • Przyrządy do pielęgnacji zwierząt
 • Kosmetyki pielęgnacyjne
 • Pielęgnacja zwierząt towarzyszących na potrzeby domowe
 • Przygotowywanie zwierząt na wystawy
 • Zabiegi pielęgnacyjne w praktyce

Miejsca pracy:

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub współpraca z przychodniami, lecznicami małych zwierząt, szkołami dla psów, schroniskami dla bezdomnych zwierząt. Często praca ze zwierzęciem w domu właściciela lub w terenie. Praca dla osób nie lubiących rutyny, chcących żyć aktywnie, otwartych na rozwój zawodowy i nowe doświadczenia.

Lokalizacja

ul. Kijowska 3, 03-738 Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Aleksandra Dobrut

Katarzyna Iwańczuk

Maria Habrowska

 • Organizator: KURS ZAWODOWY "GROOMER"
  Nasza szkoła od ponad 20 lat kształci w zawodach weterynaryjnych i rolniczych. Dostosowujemy ofertę do potrzeb rynku pracy, lecz działamy tylko w obrębie branż, na których się doskonale znamy.
Importuj do Kalendarza Google