Kurs Stany Nagłe – Poziom 2 – 9 tygodniowy kurs

Intensywna terapia i nagłe wypadkiMedycyna ratunkowa
PLAN KURSU:


Start kursu: 30 października 2023
Kurs trwa 9 tygodni

Tydzień 1: Zaburzenia elektrolitowe: omówimy najczęstsze zaburzenia elektrolitowe spotykane w medycynie weterynaryjnej (m.in. potas, sód, wapń), ich prawidłowe normy oraz najczęstsze przyczyny ich nieprawidłowego spadku lub wzrostu we krwi. Temat zaburzeń elektrolitowych będzie kontynuowany w kolejnych modułach, gdyż jest on niezbędny w codziennej praktyce. Omówimy typowe objawy kliniczne, postępowanie i leczenie (w tym niezbędne kalkulacje) w przypadku ich zaburzeń. Twój pacjent ma Na 109 mmol/L (norma: 140-150), jakie płyny podajesz i w jakim tempie korygujesz zaburzenie?

Tydzień 2: Niedrożność cewki moczowej: omówimy przyczyny i objawy kliniczne pacjentów z niedrożnością cewki moczowej u kotów. Podzielimy się prawdziwymi przypadkami, które wymagały natychmiastowej stabilizacji - ich objawami, wynikami badań i leczeniem. Omówimy procedurę zabiegu, najczęściej spotykane nieprawidłowości laboratoryjne oraz przedstawimy metody stabilizacji. Czy wiesz dlaczego medetomidyna jest niewskazana w tych przypadkach?

Tydzień 3: Gazometria krwi i równowaga kwasowo-zasadowa: ten moduł jest całkowicie poświęcony identyfikacji i interpretacji zaburzeń kwasowo-zasadowych, w tym zaburzeń elektrolitowych. Omówione zostaną przyczyny kwasicy oddechowej, zasadowicy oddechowej, kwasicy metabolicznej i zasadowicy metabolicznej. Istotny będzie również temat mleczanów, ich zastosowania jako oznaczenia perfuzji oraz typy hiperlaktatemii. Twój pacjent ma pO2 44mmHg (norma: 60-80) na gazometrii z krwi żylnej, co robisz?

Tydzień 4: Dystocja i opieka nad noworodkami: Dystocja jest częstym nagłym przypadkiem spotykanym w klinikach w najmniej oczekiwanym momencie. Lekarz musi szybko zidentyfikować etap porodu i ustalić czy konieczna jest interwencja. Badanie kliniczne, badania dodatkowe (elektrolity, USG i/lub RTG) są niezbędne w diagnozowaniu i podjęciu decyzji o leczeniu tych pacjentów. Prawidłowa resuscytacja noworodków i opieka po porodzie jest niezbędna do utrzymania ich przy życiu w pierwszych godzinach. Twoim pacjentem jest 5-letnia suka rasy jamnik z objawami dystocji, wycieńczenia, zaburzeniami elektrolitów m.in. poziomem Ca 0.60 mmol/L (norma: 1.25-1.50) i Na 109 mmol/L (norma: 140-150), dodatkowo praca serca jednego z płodów wynosi 130 uderzeń na minutę, a u drugiego nie znajdujesz bicia serca, co robisz?

Tydzień 5: Toksykologia w stanach nagłych: w trakcie tego modułu poruszymy triage telefoniczny w przypadku podejrzenia zatrucia oraz omówimy różne metody dekontaminacji uwzględniając rasy i występujące ryzyko. Omówione zostaną m.in. zatrucia ksylitolem, marihuaną, permetryną, metaldehydem, ostre zatrucie teobrominą, albuterolem, rodentycydami, glikolem etylenowym oraz mykotoksynami. Przyjeżdża do Ciebie 12-kg pies z bladymi błonami śluzowymi, wolnym płynem w jamie brzusznej - jakie badania dodatkowe wykonasz i jak będziesz stabilizować tego pacjenta podejrzewając zatrucie rodentycydami antykoagulacyjnymi?

Tydzień 6: Kryzys Addisona czyli ostra niewydolność nadnerczy: jedną z najczęściej przeoczonych chorób jest ostra niewydolność nadnerczy, w której pacjenci trafiają do gabinetu z niespecyficznymi objawami. Prawidłowe rozpoznanie tej choroby jest niezbędne by pacjent miał szansę na przeżycie. Omówione zostaną prawdziwe przypadki kliniczne, badania dodatkowe oraz leczenie. Czy wiesz jaką rolę odgrywają elektrolity Na i K w chorobie Addisona?

Tydzień 7: Neurologiczne stany nagłe: w tym module skupimy się na stabilizacji pacjentów w status epilepticus, a także po urazie głowy. Omówimy prawdziwe przypadki kliniczne oraz postępowanie krok po kroku. Skupimy się także na leczeniu podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego oraz ocenie pacjentów przy użyciu zmodyfikowanej skali Glasgow. Do Twojego gabinetu wbiega właściciel trzymający w rękach swojego psa w ataku padaczkowym trwającym od około 15 minut, jego temperatura ciała to 40.9’C, podajesz mu trzy dawki diazepamu dożylnie, ale atak padaczkowy nie ustępuje - co robisz dalej?

Tydzień 8: Ostre rozszerzenie i skręt żołądka (GDV): jest szybko postępującym stanem zagrażającym życiu zwierząt. Na tym module skupimy się na czynnikach ryzyka, postępowaniu, objawach GDV, metodach odbarczania żołądka, analgezji, przebiegu operacji, wskazaniu do splenektomii, postępowaniu pooperacyjnym (w tym odżywianiu pooperacyjnym) i rokowaniu. Zdiagnozowałeś GDV u 6-letniego owczarka niemieckiego, poziom jego mleczanów wynosi 12mmol/L (norma: 0.5-2.0) - jakie jest Twoje postępowanie? 

Tydzień 9: Egzamin
Egzamin końcowy odbędzie się 6 stycznia 2024 w sobotę o
 godzinie 8 rano: w trakcie tego modułu odbędzie się pisemny egzamin z całego kursu. Wymagane jest zdanie go na minimum 70% by uzyskać imienny certyfikat ukończenia. Nie martw się, nam również zależy byś go zdał, więc włożymy w kurs całe nasze serce by mieć pewność, że przekażemy ci niezbędną wiedzę.

II termin egzaminu: 20 stycznia 2024 o godzinie 8 rano

Ten kurs skierowany jest do:

  •  lekarzy weterynarii, którzy ukończyli Podstawy Stanów Nagłych Poziom I i chcą kontynuować naukę na newgradvets.com - ukończenie poziomu I nie jest wymagane
  • lekarzy weterynarii chcących poszerzyć swoją wiedzę, nabyć nowych umiejętności i zwiększyć efektywność pracy
  • lekarzy weterynarii, którzy chcą opanować strach i zmniejszyć poczucie niepewności
  • właścicieli klinik, którym zależy na poznaniu innych metod diagnozowania i leczenia pacjentów
  • lekarzy wracających do pracy po dłuższej przerwie, np.urlopie macierzyńskim
  • studentów ostatnich lat, którzy gotowi są rozwijać swoje umiejętności by czuć się bardziej komfortowo w pierwszej pracy

Magdalena West

Patrycja Zimmermann

  • Organizator: Kurs Stany Nagłe - Poziom 2 - 9 tygodniowy kurs
    W 2015 roku dwie absolwentki weterynarii wyjechały na drugi koniec świata w pogoni za marzeniami. Nie znały się, ale łączyło je jedno: wielka pasja do medycyny weterynaryjnej. Dzięki ciężkiej pracy osiągnęły zawodowy sukces i zaczęły operować w renomowanych klinikach stanów nagłych w Australii, dokumentując swoją pasję na instagramie @foreignvets. Praca za granicą, wysokie standardy leczenia i konieczność dokształcania się na własną rękę, uświadomiły im istnienie luki w nauczaniu praktycznej weterynarii w naszym kraju. Tak zrodził się pomysł na NEWGRADVETS.
Importuj do Kalendarza Google