Kurs III stopnia: Zaawansowane Techniki Stomatologiczne

Stomatologia

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

1. Zajęcia seminaryjne: 6 godzin.
Chirurgia przyzębia: sterowana regeneracja kości.
Podstawy onkologii trzewioczaszki i jamy ustnej.
Trudne ekstrakcje i leczenie powikłań. Zabiegi na żywej miazdze.

2. Zajęcia praktyczne: 10 godzin.
Kiretaż otwarty, resekcja węzłów chłonnych żuchwowych zagardłowych i przyuszniczych.
Przyżyciowa amputacja miazgi i techniki wypełnień.
Ekstrakcje zębów wielokorzeniowych oraz kłów.
Zamknięcie przetoki ustno-nosowej.

Dyplom ukończenia kursu otrzymuje każdy uczestnik, każdy uczestnik otrzymuje również możliwość przystąpienia do egzaminu kompetencyjnego III stopnia.

8 maja - Sobota:

8.30-9.00 rejestracja uczestników – śniadanie

9.00-10.30 – Stomatologiczna chirurgia przyzębia. Sterowana regeneracja kości i tkanek miękkich.
Chirurgiczne leczenie zaawansowanych chorób przyzębia, zastosowanie płatów dostępowych, kiretaż otwarty.
Sterowana regeneracja kości GBR.

10.30-10.45 – Przerwa kawowa

10.45-12.15 – Podstawy onkologii.
Techniki biopsyjne zmian w jamie ustnej oraz trzewioczaszce.
Resekcja węzłów chłonnych: zagardłowego, przyuszniczego oraz podżuchwowego.
Ocena TNM.

12.15-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-13.45 – Trudne ekstrakcje.
Ekstrakcja czwartego zęba przedtrzonowego szczęki.
Ekstrakcja pierwszego zęba trzonowego żuchwy.
Ekstrakcja kłów szczęki i żuchwy.
Plastyka przetoki ustno-nosowej.

13.45-14.45 – Obiad

14.45-15.30 – Zabiegi na żywej miazdze i podstawowe techniki wypełnień.
Standardy postępowania w wypełnieniach: dental bonding, zastosowanie glass-jonomerów, kompozytów.
Częściowa amputacja miazgi.

15.30-16.00 – Przerwa kawowa

16.00-21.00 Zajęcia praktyczne: kiretaż otwarty, zastosowanie płatów dostępowych, resekcja węzłów chłonnych- przyuszniczych, zagardłowych i podżuchwowych. Przyżyciowa amputacja miazgi. Techniki wypełnień.

9 maja – Niedziela:

9.00-14.00 – Zajęcia praktyczne. Ekstrakcje zębów: kłów szczęki i żuchwy, P4 szczęki, M1 żuchwy. Technika płata pojedynczego i podwójnego przy zamykaniu przetoki ustno-nosowej.

Podczas zajęć praktycznych przez cały czas będzie dostępny bufet z kanapkami, ciepłymi i zimnymi napojami i ciasteczkami.

Lokalizacja

Kraków

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

dr n. wet. Jerzy Gawor

dr n. wet. Katarzyna Jodkowska

lek. wet. Daria Ziemann

lek. wet. Emilia Klim

  • Organizator: Kurs III stopnia: Zaawansowane Techniki Stomatologiczne
Importuj do Kalendarza Google