KONFERENCJA CITES czyli "Lekarz weterynarii a zwierzęta zagrożone, chronione oraz dobrostan zwierząt egzotycznych"

Gryzonie, zajęczaki i małe ssakiZwierzęta dzikieZwierzęta egzotyczne
Vet Pro Akademia oraz Jakub Kliszcz pragną zaprosić na 2-dniową konferencję poświęconą problematyce ochrony zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt oraz dobrostanu zwierząt i ich prawnej ochrony.
Wydarzenie odbędzie się w dniach 28 – 29 października br. w Warszawie.
Konferencja skierowana jest do egzotycznych lekarzy weterynarii praktykujących w zakładach leczenia zwierząt, tych wykonujących czynności urzędowe (lekarze powiatowi i wojewódzcy, przedstawiciele organów, izb lekarsko-weterynaryjnych), oraz wszystkich zainteresowanych ochroną przyrody i ochroną zwierząt egzotycznych.
Zapraszamy także studentów weterynarii oraz dyplomowanych techników weterynarii.
Wydarzenie podzielone zostanie na dwa jednodniowe bloki tematyczne, stanowiące jednak spójną całość.
Podczas dnia pierwszego zostaną poruszone tematy związane z ochroną różnych gatunków zwierząt.
Jednym z głównych zagadnień będzie CITES (Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem) oraz znaczenie lekarza weterynarii (klinicysty i lekarza urzędowego) w kontekście przepisów prawa.
Będzie też mowa o chronionych gatunkach rodzimych. O ich hodowli, handlu i związanej z tym szarej strefie.
W drugim dniu dominować będzie szeroko pojęty dobrostan zwierząt egzotycznych i rola lekarza weterynarii w zapewnieniu zwierzęciu należytej opieki. Będzie o przestępstwach i wykroczeniach przeciw zwierzętom, o odbieraniu zwierząt, o tajemnicy zawodowej i odpowiedzialności cywilnoprawej oraz o etyce naszego zawodu nie tylko w kontakcie z pacjentem, ale również w kontaktach z opiekunami zwierząt.
W trakcie konferencji uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów specjalistów z różnych dziedzin, m.in. prawników zajmujących się prawami zwierząt, lekarzy weterynarii, funkcjonariuszy służby celno-skarbowej oraz wziąć udział w trudnych dyskusjach dotykających sedna etyki zawodu
lekarza weterynarii i stawiających pytania, w których centrum znajduje się mniej lub bardziej egzotyczne zwierzę. A wszystko to, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego i międzynarodowego.

Program:

Dzień I
Ochrona zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem na podstawie postanowień CITES i ochrony gatunków rodzimych:
✅️1. Wprowadzenie w tematykę ochrony gatunkowej i problematykę postanowień CITES;
✅️2. Identyfikacja gatunków zagrożonych wyginięciem i chronionych w kontekście przepisów prawa;
✅️3. Regulacje prawne dotyczące zagadnień obrotu międzynarodowego, handlu wewnętrznego i posiadania okazów gatunków zagrożonych wyginięciem i rodzimych gatunków chronionych.
Dzień II
Praktyczne aspekty oraz regulacje prawne dotyczące zapewnienia właściwego poziomu dobrostanu zwierzętom egzotycznym utrzymywanym przez osoby prywatne, w świetle zasad wykonywania zawodu lekarza weterynarii:
✅️1. Dobrostan królików, gryzoni, ptaków i gadów;
✅️2. Przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom;
✅️3. Najczęstsze naruszenia dobrostanu zwierząt egzotycznych i ich rozpoznawanie, przykłady spraw;
✅️4. Odpowiedzialność i rola lekarza weterynarii w sprawach o naruszenia dobrostanu zwierząt (przestępstwa i/lub wykroczenia przeciwko zwierzętom oraz odpowiedzialność zawodowa i cywilno-prawna).
Prelegenci:
▶️Lek. wet. Magdalena Tusińska (Supińska)- absolwentka WMW SGGW w Warszawie. Od początku studiów związana z medycyną “egzotyków”, jako internistka pracuje głównie z zajęczakami, gryzoniami, jeżami i gołębiami miejskimi.
W 2022 r. roku ukończyła interdyscyplinarne studia podyplomowe na kierunku “prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Jako przedstawiciel dwóch organizacji działających na rzecz zwierząt zaczęła niedawno swoją przygodę z prawną ochroną zwierząt.
Poza weterynarią i aspektami prawnymi pracuje również w szeroko pojętej ochronie przyrody, głównie prowadząc inwentaryzacje przyrodnicze.
▶️Rafał Tusiński - Absolwent Wydziału Leśnego SGGW w Warszawie, specjalizacja ochrona przyrody, ornitologia. Od 1999 r. koordynuje działania w organach celnych w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko gatunkom zagrożonym wyginięciem. Zaś od 2004 r. ekspert Służby Celno- Skarbowej, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu ochrony zwierząt gatunków zagrożonych wyginięciem.
▶️Adw. Dorota Dąbrowska - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, adwokatka. Przez wiele lat działała jako dom tymczasowy, wolontariusz a potem inspektor organizacji zajmujących się ochroną zwierząt. Obecnie występuje jako profesjonalny pełnomocnik. Brała udział w licznych interwencjach, interwencyjnych odbiorach zwierząt oraz postępowaniach administracyjnych, karnych i wykroczeniowych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z postępowania karnego na studiach podyplomowych „Prawa zwierząt” na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pomaga organizacjom prozwierzęcym.
▶️Dr Agnieszka Gruszczyńska - prawniczka, specjalistka z zakresu prawa zwierząt. Współautorka dwóch książek o tematyce zwierzęcej: „Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne” (2012) i „Dobrostan zwierząt w ogrodach zoologicznych a standardy prawne UE” (2014). Autorka rozprawy doktorskiej „Miejskie ogrody zoologiczne w Polsce – regulacje prawne a praktyka” oraz kilku artykułów naukowych na temat prawa zwierząt. Sekretarz stowarzyszenia „Prawnicy na Rzecz Zwierząt”. Prowadzi zajęcia dla uczestników studiów ”Prawo weterynaryjne i sanitarne” na
Uniwersytecie SWPS. W Najwyższej Izbie Kontroli prowadziła wykłady na seminarium „Skuteczna i humanitarna metoda zmniejszenia populacji bezdomnych zwierząt w Polsce, w trosce o publiczne pieniądze”. Pracuje w Kancelarii Prawnej RESULT. Współpracuje z organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest ochrona zwierząt, prowadząc szkolenia i koordynując dwa projekty: „Infolinię bezpłatnej informacji prawnej z zakresu ochrony zwierząt” oraz „ZWIERZowej Akcji Kastracja!”. Szkolenia współprowadziła w ramach działalności Fundacji Karuna – Ludzie dla Zwierząt oraz Fundacji Wspomagania Wsi.
Więcej informacji oraz możliwość rejestracji: https://vetproakademia.pl/lekarz-weterynarii-a-zwierzeta.../
Zapraszamy!

Lokalizacja

Cykady 2, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Adw. Dorota Dąbrowska

Dr Agnieszka Gruszczyńska

lek.wet. Magdalena Tusińska (Supińska)

Rafał Tusiński

  • Organizator: KONFERENCJA CITES czyli "Lekarz weterynarii a zwierzęta zagrożone, chronione oraz dobrostan zwierząt egzotycznych"
    www.vetproakademia.pl
Importuj do Kalendarza Google