IX KONFERENCJA OKULISTYCZNA​ WSCHODNIOEUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA OKULISTYKI WETERYNARYJNEJ​

Okulistyka

IX Konferencja Okulistyczna

Wschodnioeuropejskiego Stowarzyszenia Okulistyki Weterynaryjnej

IX Ophthalmology Conference

of the East European Society of Veterinary Ophthalmology

27 X 2024

Novotel Warszawa Airport

Warszawa, ul. 1 Sierpnia 1

9.00-10.00 – Registration

10.00-11.30 – Lionel Sebbag.: Glaucoma - When the Pressure is Too High to Bear.

Jaskra – co robić, gdy ciśnienie jest nie do opanowania

11.30-12.00 - Coffee break

12.00-13.00 – Ingo Hoffmann.: Ophthalmic ultrasound in the age of advanced diagnostic imaging. Ultrasonografia okulistyczna w dobie zaawansowanej diagnostyki obrazowej

13.00-14.00 – Lionel Sebbag: Using cross-linked hyaluronic acid, for dry eye disease and for deep/complicated corneal ulcers. Zastosowanie usieciowanego kwasu hialuronowego w przypadkach “zespołu suchego oka” i powikłanych wrzodach rogówki

14.00-15.00 – Lunch

15.00-16.00 - Ingo Hoffmann:  Lid tumors in dogs and cats - the good, the bad, and the ugly. Guzy nowotworowe powiek – dobre, złe, groźne

16.00-16.30 - Coffee break

16.30-17.30 - Ingo Hoffmann.: Major retinal diseases in the dog - how to spot and how to treat. Najczęściej występujące choroby siatkówki u psów – jak je rozpoznać i leczyć

17.30-17.45 – Closing.

Lectures in English translated into Polish

Wykłady w języku angielskim będą tłumaczone na język polski

Lokalizacja

1 Sierpnia 1, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Novotel Warszawa Airport

Dr Ingo Hoffmann, DVM, PhD, Dipl. ECVO

Dr Lionel Sebbag, DVM, PhD, Dipl. ACVO

Importuj do Kalendarza Google