EMERGENCY – medycyna ratunkowa z dniem anestezjologicznym

AnestezjologiaMedycyna ratunkowa

Dwudniowe szkolenie obejmujące zagadnienia dotyczące pierwszej pomocy zwierząt towarzyszących dla lekarzy weterynarii.

Warsztaty oparte na wytycznych RECOVER, skoncentrowane na najważniejszych aspektach pierwszej pomocy, algorytmów postępowania oraz anestezji i analgezji w sytuacjach nagłych.

Warsztaty poprowadzi lek. wet. Zofia Fraś posiadająca 13-letnie doświadczenie w anestezjologii, opiece analgetycznej zwierząt towarzyszących oraz medycynie ratunkowej. Członek światowych stowarzyszeń AVA ( Association of Veterinary Anaesthetists ) oraz IVAPM (International Veterinary Academy Of Pain Management). Dodatkowo od 2018 roku posiadająca tytuł VAT (Veterinary Anesthesia Technician).

Część praktyczna szkolenia będzie odbywała się z udziałem responsywnych fantomów do BLS (Basic Life Support) i ALS (Advanced Life Support) oraz sprzętu niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia akcji reanimacyjnej. Pozwoli to, na utrwalenie wiedzy zdobytej podczas części wykładowej i zdolności psychomotorycznych, niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności ratujących życie.

Program szkolenia EMERGENCY

DZIEŃ I

Przygotowanie lecznicy i personelu

 • organizacja stanowiska ratunkowego
 • przygotowanie sprzętu do reanimacji
 • dokumentacja pacjentów krytycznych

Triage i ocena pacjenta w stanie nagłym

 • rozpoznanie NZK (nagłe zatrzymanie krążenia)

BLS (Basic Life Support)

 • ABC RKO
 • jak prawidłowo prowadzić reanimację
 • organizacja zespołu reanimacyjnego
 • ALS (Advanced Life Support)

– dostępy naczyniowe

– tlenoterapia

– intubacja ( udrożenienie dróg oddechowych /trudna intubacja / tracheostomia )

– leki w RKO

– jakie / kiedy

– resyscytacja płynami w RKO

Monitoring w RKO :

 • EKG – interpretacja i reagowanie
 • kapnografia
 • interpretacja i reagowanie

Sukces – ROSC i do dalej ?

 • stabilizacja i opieka nad pacjentem po RKO

+ część praktyczna BLS + ALS w zespołach reanimacyjnych

DZIEŃ II

Anestezja i analgezja w stanach nagłych w pigułce :

 • klasyfikacja ASA – jak prawidłowo z niej korzystać
 • sedacja czy analgezja ?
 • jak prawidłowo prowadzić analgezję stanów nagłych + ocena stopnia bólu
 • jakie leki i kiedy stosować w wybranych stanach nagłych
 • CRI analetyczne – na szybko – jak sobie poradzić kiedy nie ma czasu
 • wsparcie oddechu u pacjenta krytycznego

Czy mogę zrobić coś więcej ? 5H/5T

 • wykrywanie i postępowanie w odwracalnych przyczynach NZK

Przykładowe schematy sedacji w stanach nagłych :

 • niedrożność cewki moczowej
 • skręt żołądka
 • krwawienie do jamy brzusznej
 • uraz gałki ocznej
 • pacjent z dusznością / nakłucie klatki piersiowej / założenie drenu do klatki piersiowej
 • tamponada serca
 • uraz głowy / padaczka
 • trauma / pacjent powypadkowy
 • RSI i trudna intubacja

Lokalizacja

Łączyny 5, Warszawa, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Hotel Warsaw Plaza

Zofia Fraś

 • Organizator: EMERGENCY – medycyna ratunkowa z dniem anestezjologicznym
  Zadaniem Etovetu jest umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie zachowania się i dobrostanu zwierząt osobom pracującym z nimi na co dzień, przede wszystkim: - lekarzy weterynarii - behawiorystów - pracowników fundacji opiekujących się zwierzętami, a także fundacji wykorzystujących zwierzęta w pracy z ludźmi - pracowników schronisk dla bezdomnych zwierząt - hodowców zwierząt, - a także innych osób pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zachowania zwierząt i pracy z nimi. Większość organizowanych przez nas szkoleń będzie dotyczyła psów i kotów. Obok seminariów z zaproszonymi z zagranicy autorytetami prowadzimy specjalistyczne o charakterze wykładowo-warsztatowym, oraz warsztaty weekendowe. Współorganizujemy i prowadzimy zajęcia dydaktyczne na rocznym kursie: „Kot: zachowania prawidłowe i zaburzenia behawioralne” Wyróżniają nas zajęcia warsztatowe oraz szkolenia z zakresu weterynaryjnej medycyny behawioralnej. Wreszcie, działaniami edukacyjnymi obejmujemy również dzieci, od których zależy dobrostan zwierząt towarzyszących i ich miejsce w społeczeństwie za kilkadziesiąt lat.
Importuj do Kalendarza Google