EKG – stopień podstawowy. Krok po kroku jak zabrać się za wykonanie, analizę i interpretację zapisu EKG.

KardiologiaTechnik weterynaryjny

Piątek

Przyjazd i zakwaterowanie.

19.00-21.00 Kolacja.

Sobota

08.00-09.00 Śniadanie

09.00-13.00

Wykład – wprowadzenie do EKG:

a.       Co to jest EKG ? Jakie zjawiska elektryczne napędzają serce i wiadomości ogólne

– układ bodźco-przewodzący serca

b.       Aparat do EKG – możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce

·         Rodzaje elektrod i optymalna konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania

·         Przygotowanie pacjenta

·         Artefakty

Wykład – powstawanie i interpretacja zapisu EKG:

·         Ambulatoryjny zapis EKG- wskazania do wykonania EKG

·         Kardiomonitoring

·         Rejestracja zapisu na papierze

Wykład – nieprawidłowości P-QRS-T – analiza i wykorzystanie linijki kardiologicznej.

Wykład – zaburzenia rytmu:

·         Rytm zatokowy i jego zaburzenia

·         Przedsionkowe, węzłowe, komorowe zaburzenia rytmu

·         ektopie nadkomorowe oraz komorowe

·         Zaburzenia układu bodźco-przewodzącego

·         Inne zmiany możliwe do oceny na podstawie zapisu elektrokardiograficznego

13.00-14.00 Przerwa obiadowa

14.00-14.30 Badanie pokazowe – krok po kroku – aspekty techniczne prawidłowego wykonania EKG

14.30 -16.00 Zajęcia praktyczne – nauka prawidłowego podłączania psa pod EKG

- praca własna w podgrupach.

16.00-17.00 Zajęcia praktyczne – analiza i interpretacja uzyskanych zapisów.

17.00-17.30 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Aleksandra Krawczyk

  • Organizator: EKG - stopień podstawowy. Krok po kroku jak zabrać się za wykonanie, analizę i interpretację zapisu EKG.
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google