EKG – stopień II

Kardiologia

ZABURZENIA RYTMU PODSTAWOWEGO, CZYLI SERCE NA LEKACH - EKG ST. II - ROZPOZNAWANIE, LECZENIE I POSTĘPOWANIE Z ARYTMIAMI

Szkolenie skierowane jest do:

Wszystkich lekarzy weterynarii samodzielnie wykonujących badania elektrokardiograficzne (EKG) u małych zwierząt. Potrafiących wykonać prawidłowo zapis EKG wraz z jego interpretacją, ale mogących mieć wątpliwości co do dalszego planu leczenia i postępowania w przypadku stwierdzenia zaburzeń serca (arytmii) oraz lekarzy zainteresowanych dalszym dokształcaniem się w tym kierunku.

Uczestnicy szkolenia:

- lekarze weterynarii

Cel szkolenia:

Nauka rozpoznawania, doboru leczenia i postępowania z arytmiami na podstawie zapisu badania elektrokardiograficznego (EKG). Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszego trenera.

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

Jak na podstawie zapisu badania elektrokardiograficznego (EKG) rozpoznać arytmię, jaki dobrać schemat leczenia oraz jak prowadzić dalszy monitoring. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu będą przydatne w codziennej pracy.

Jak wygląda nasze szkolenie:

- grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 14 osób
- zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
- zajęcia praktyczne – część pierwsza analiza przypadków prowadzącej, druga część analiza przypadków uczestników szkolenia UWAGA - DLA CHĘTNYCH. Każdy uczestnik może przywieść ze sobą dowolną ilość przypadków opracowanych w następujący sposób:
a. rasa, wiek, płeć masa ciała
b. krótki wywiad, historia choroby, aktualne objawy, przyjmowane leki
c. dokumentacja w postaci: zapisów EKG, można dołączyć obraz RTG, USG, wyniki badań biochemicznych
d. najlepiej w postaci czytelnej i krótkiej prezentacji power point lub innej dowolnej.

PROGRAM:

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 BLOK zajęć teoretycznych:
Tytułem wstępu:
a. elektrofizjologia - obszary działania leków przeciw arytmicznych
b. klasyfikacja dostępnej farmakologii
- Zaburzenia rytmu podstawowego i ich wpływ na hemodynamikę układu krążenia
c. nadkomorowe zaburzenia rytmu
d. bardyarytmie
e. komorowe zaburzenia rytmu
- Leczenie czy próba stabilizacji zaburzeń rytmu – algorytmy postepowania.
- Zatrzymanie krążeniowo-oddechowe reanimacja obowiązkowa dla każdego.
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-17.00 BLOK zajęć praktycznych:
- Zajęcia interaktywne:
f. analiza i interpretacja wybranych przypadków Aleksandra Krawczyk
g. analiza i interpretacja przypadków uczestników szkolenia
17.00-17.30 Zakończenie szkolenia - rozdanie zaświadczeń.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Aleksandra Krawczyk

  • Organizator: EKG - stopień II
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google