EKG – stopień I

Kardiologia

Uczestnicy szkolenia:

- lekarze weterynarii
- studenci ostatniego roku medycyny weterynaryjnej
- technicy weterynarii

Cel szkolenia:

Nauka prawidłowej techniki wykonywania badania elektrokardiograficznego (EKG), analizy i interpretacji uzyskanego zapisu. Szkolenie to niepowtarzalna okazja, aby skorzystać z fachowej wiedzy praktycznej i bogatego doświadczenia naszego trenera.

Co powinieneś wiedzieć po naszym szkoleniu:

Jak prawidłowo "krok po kroku" wykonać badanie elektrokardiograficzne (EKG) – od właściwego podłączenia, po uzyskanie zapisu, analizę i interpretację. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu z pewnością pozwolą na samodzielne wykonywanie badań EKG.

Jak wygląda nasze szkolenie:

- grupa szkoleniowa każdego szkolenia liczy max. 12 osób
- zajęcia teoretyczne – wykłady – cała grupa
- zajęcia praktyczne – grupa 12-osobowa podzielona zostaje na 3 grupy 4-osobowe. Każda grupa po obejrzeniu badania pokazowego, samodzielnie wykonuje badania pacjentów i uzyskuje zapisy. Po zbadaniu wszystkich pacjentów następuje analiza uzyskanych zapisów oraz interpretacja. Wskazane jest, aby każdy uczestnik krok po kroku samodzielnie wykonał minimum jedno badanie EKG. Pacjenci do badań EKG dobierani są losowo celem odzwierciedlenia codziennych warunków pracy.
- stanowiska do badań wyposażone są w aparaty EKG renomowanej firmy BTL Polska Sp. zo.o., linijkę kardiologiczną, którą dostarcza firma Boehringer Ingelheim Marketing Sp. z o.o.

PROGRAM:

08.00-09.00 Śniadanie
09.00-13.00 Wykład – wprowadzenie do EKG:
a. Co to jest EKG? Jakie zjawiska elektryczne napędzają serce i wiadomości ogólne
- układ bodźco-przewodzący serca
b. Aparat do EKG – możliwości jego wykorzystania w codziennej praktyce
- Rodzaje elektrod i optymalna konfiguracja sprzętu oraz oprogramowania
- Przygotowanie pacjenta
- Artefakty
Wykład – powstawanie i interpretacja zapisu EKG:
- Ambulatoryjny zapis EKG – wskazania do wykonania EKG
- Kardiomonitoring
- Rejestracja zapisu na papierze
Wykład – nieprawidłowości P-QRS-T – analiza i wykorzystanie linijki kardiologicznej.
Wykład – zaburzenia rytmu:
- Rytm zatokowy i jego zaburzenia
- Przedsionkowe, węzłowe, komorowe zaburzenia rytmu
- Ektopie nadkomorowe oraz komorowe
- Zaburzenia układu bodźco-przewodzącego
- Inne zmiany możliwe do oceny na podstawie zapisu elektrokardiograficznego
13.00-14.00 Przerwa obiadowa
14.00-14.30 Badanie pokazowe – krok po kroku – aspekty techniczne prawidłowego wykonania EKG
14.30 -16.00 Zajęcia praktyczne – nauka prawidłowego podłączania psa pod EKG
- praca własna w podgrupach.
16.00-17.00 Zajęcia praktyczne – analiza i interpretacja uzyskanych zapisów.
17.00-17.30 Zakończenie szkolenia – podsumowanie, rozdanie zaświadczeń.

Lokalizacja

Warszawa

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

lek. wet. Aleksandra Krawczyk

  • Organizator: EKG - stopień I
    Specjaliści MasterVet w ramach organizowanych kursów kładą szczególny nacisk na część praktyczną, która odbywa się pod nadzorem wysokiej klasy ekspertów i jednocześnie autorytetów w poszczególnych zastosowaniach współczesnej medycyny weterynaryjnej, mających duże doświadczenie zawodowe oraz edukacyjne.
Importuj do Kalendarza Google