EKG dla lekarzy praktyków – z Prof. dr hab. Agnieszką Noszczyk – Nowak

Kardiologia

Część I:

 • Jak powstaje zapis EKG? Omówienie układu bodźco-przewodzącego serca.
 • Prawidłowe podłączenie pacjenta do aparatu EKG oraz konfiguracja urządzenia prowadzącego zapis.
 • Analiza prawidłowego elektrokardiogramu krok po kroku.
 • Czy ten zapis jest aż tak zły czy to tylko artefakty? Drżenia, zianie, poruszanie łapką i inne sytuacje wpływające za wynik elektrokardiogramu.
 • Czy mój pacjent ma zdrowe serce? Jakie znaczenie dla tego rodzaju badania ma gatunek rasa, wiek i masa ciała pacjenta.
 • Zaburzenia przewodzenia wewnątrzsercowego.
 • Omówienie bloków serca w zapisie EKG.

Część II:

 • Identyfikacja pobudzeń dodatkowych w tym przedwczesnych pobudzeń komorowych.
 • Rodzaje częstoskurczy, migotanie komór i migotanie przedsionków.
 • Arytmie komorowe i nadkomorowe. Bradyarytmie.
 • Kiedy należy wdrożyć leczenie.
 • Najczęściej stosowane leczenie przeciwarytmiczne.
 • W jakich sytuacjach należy bezwzględnie zlecić badanie holterowskie.
 • Czy mój pacjent z takim zapisem nie ma przeciwskazań do znieczulenia?
 • Zapis ekg w czasie zabiegu operacyjnego- kiedy można poczekać a kiedy należy interweniować.
 • Czy na podstawie elektrokardiogramów możemy stwierdzić powiększenie jam serca?
 • Czy to już koniec? Jak przywrócić prawidłowy rytm zatokowy.
 • Samodzielne rozszyfrowywanie skomplikowanych zapisów EKG.

Lokalizacja

ul. Królewiecka 163 A, Wrocław, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Przychodnia weterynaryjna VETAN

Prof. dr hab. Agnieszka Noszczyk – Nowak

Importuj do Kalendarza Google