Echokardiografia weterynaryjna dla początkujących

Kardiologia

Szkolenie skierowane jest do lekarzy weterynarii zainteresowanych rozpoczęciem nauki echokardiografii. Kurs przygotowuje lekarza weterynarii do wykonania badania echo serca u małych zwierząt. Uczy się on rozpoznawania wad wrodzonych serca: zwężenie tętnicy płucnej, przetrwały przewód Botalla, zwężenie aorty, prawostronny łuk aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, niedomykalność zastawki aorty oraz niedomykalność zastawki tętnicy płucnej. Poznaje metody takie jak: B-mode (2D), M-mode (TM) oraz obrazowanie dopplerowskie. Program kursu kładzie silny nacisk na zajęcia praktyczne. Grupa szkoleniowa to maksymalne 6 osób. Zajęcia praktyczne odbywają się z wykorzystaniem pacjentów na aparatach klasy premium.

Efekty kształcenia

Uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu:

 • anatomii ultrasonograficznej serca,
 • sporządzenia prawidłowego opis badania USG,
 • podstawowych technik wykorzystywanych w echokardiografii,
 • prawidłowego przygotowania i ułożenia pacjenta do badania echokardiograficznego,
 • wad wrodzonych serca: zwężenie tętnicy płucnej, przetrwały przewód Botalla, zwężenie aorty, prawostronny łuk aorty, ubytek przegrody międzykomorowej, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, niedomykalnosć zastawki aorty, niedomykalność zastawki tętnicy płucnej.

Uczestnik nabędzie umiejętności praktyczne umożliwiające:

 • wykorzystanie ultradźwięków w badaniu echokardiograficznym,
 • optymalizację obrazu USG oraz dobór sond do poszczególnych rodzajów badań,
 • identyfikację prawidłowego obrazu USG,
 • wykorzystanie aparatów ultrasonograficznych z odpowiednimi głowicami do badań echokardiograficznych, umożliwiające uzyskanie odpowiedniego obrazu serca (funkcje takie jak m.in.: zamrażanie obrazu, poklatkowe cofanie obrazu),
 • wykorzystanie metod takich jak: B-mode (2D), M-mode (TM) oraz obrazowanie dopplerowskie,
 • wykorzystanie projekcji: przymostkowa prawa osi długiej; przymostkowa w osi krótkiej, koniuszkowa, podmostkowa,
 • pomiar przepływu przez tętnicę płucną: mitralny i trójdzielny; pomiar przepływu przez aortę.

UWAGA!

Na nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać DOFINANSOWANIE od 50% do 80% wartości szkolenia, gdyż są dostępne w Bazie Usług Rozwojowych.

Lokalizacja

Klinika Weterynaryjna Gdynia 24H, ul. Stryjska 25; 81-506 GDYNIA, Gdynia, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

OSOBA KONTAKTOWA
Justyna Nowak

+48 518 295 904


j.nowak@usgtrener.pl

PROF. DR HAB. URSZULA PASŁAWSKA

Aktualnie pracuje w Katedrze Diagnostyki i Nauk Klinicznych, w Instytucie Medycyny Weterynaryjnej, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom lekarza uzyskała w 1989 roku w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 2014 posiada tytuł profesora zwyczajnego. Praktyki zawodowe odbywała w kilku krajach Europy między innymi w Niemczech, Austrii i Włoszech. Autorka wielu publikacji naukowych. Zainteresowania naukowe to elektrokardiografia i echokardiografia, choroby układu krążenia psów, kotów i koni, patofizjologia przewlekłej niewydolności serca. Prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów i doktorantów oraz liczne szkolenia i warsztaty.

 • Organizator: Echokardiografia weterynaryjna dla początkujących
  USG Trener to dynamicznie rozwijająca się firma oferująca wysokiej jakości szkolenia specjalistyczne dedykowane lekarzom i personelowi medycznemu. Współpracując z kadrą Profesorską i lekarzami o ogromnym doświadczeniu, praktykami z najważniejszych ośrodków medycznych, świadomie przyczyniamy się do ciągłego podwyższania jakości i efektywności opieki medycznej. Wszystkie szkolenia w USG Trener to zajęcia praktyczne pod nadzorem doświadczonych Ekspertów, wsparte bogatą częścią teoretyczną. Szkolimy zawsze w małych podgrupach 4-5 osobowych, którym towarzyszy dedykowany ekspert ultrasonografii. Posiadamy własne Centrum Szkoleniowe wyposażone w najwyższej klasy aparaty USG producentów FUJIFILM, Philips, Chison. Spółka USG Trener wpisana jest do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Szkolenia mają wartość od 8 do 27 punktów edukacyjnych, w zależności od rodzaju szkolenia. USG Trener dla potwierdzenia jakości swoich usług uzyskał certyfikat SUS 2.0. Certyfikat potwierdza spełnienie norm i standardów usług szkoleniowo-rozwojowych Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.
Importuj do Kalendarza Google