DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH: USG, DOPPLER, CT poziom zaawansowany

Ultrasonografia

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA NACZYŃ KRWIONOŚNYCH: USG, DOPPLER, CT

poziom zaawansowany

26 - 27 marca 2022 r.

Zapraszamy na nasze autorskie warsztaty w postaci kompendium wiedzy na temat USG naczyń krwionośnych, w tym szerokiej tematyki dopplerowskiej, zespoleń naczyniowych, licznych chorób naczyń psów i kotów. W części praktycznej skupiać się będziemy wyłącznie na naczyniach, ich topografii, patologiach i technice badania dopplerowskiego. Zapraszamy na szkolenie osoby wykonujące badania na poziomie średniozaawansowanym, zaawansowanym. Szkolenie obejmuje aż 19,5 h warsztatów.

Uczestnicy otrzymają:

 • skrypt z materiałami szkoleniowymi

a po ukończeniu szkolenia:

 • certyfikaty
 • punkty edukacyjne

Planowana liczba uczestników to maksymalnie 16 osób, szkolenie podzielone jest na część wykładową i praktyczną, ćwiczenia praktyczne odbywać się będą w małych 3-4 osobowych grupach. Część praktyczna poprzedzona zostanie badaniami pokazowymi, aby trenerzy w uporządkowany sposób nakreślili techniki badania dopplerowskiego. Gwarantujemy dużą liczbę pacjentów odpowiednio przygotowanych do badania. Pracować będziemy na wysokiej klasy aparatach ultrasonograficznych Mindray udostępnionych przez firmę Vetmedical i aparatach Samsung udostępnionych przez firmę Euromed.

Koszt szkolenia:

2790 zł za osobę

Dane do przelewu:

ING Bank Śląski S.A.
57 1050 1025 1000 0092 7154 3952

Odbiorca: Redline s.c.

Tytuł: Diagnostyka obrazowa naczyń krwionośnych 26/03/22 Imię i Nazwisko

Prowadzący:

dr n. wet. Wojciech Kinda

Urodzony we Wrocławiu. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 roku. Odbył staż w kilku gabinetach weterynaryjnych we Wrocławiu. W roku 2008 wrócił do swej macierzystej uczelni, dołączając do zespołu radiologów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Chirurgii, gdzie pracuje do tej pory, wykonując badania radiograficzne, ultrasonograficzne oraz tomografii komputerowej. Od 2015 roku asystent na Katedrze Chirurgii. Ukończył pracę doktorską na temat tomografii komputerowej kręgosłupa psów i kotów. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Radiologia Weterynaryjna dla studentów polskich i zagranicznych, a także dla słuchaczy studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej i chirurgii weterynaryjnej. Ponadto prowadzi własną praktykę zajmującą się szkoleniem lekarzy weterynarii oraz teleradiologią.

dr n. wet. Anna Łojszczyk

W 2006 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie następnie podjęła zatrudnienie w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt. W 2013 roku obroniła pracę doktorską z zakresu radiologii weterynaryjnej i zaczęła pracę na stanowisku adiunkta, poświęcając się pracy naukowo-badawczej związanej z diagnostyką obrazową zwierząt towarzyszących. Bierze udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych, jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji oraz doniesień zjazdowych. Od kilku lat jest członkiem EAVDI – European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Współpracuje z licznymi prywatnymi praktykami weterynaryjnymi w zakresie konsultacji radiologicznych i ultrasonograficznych.

Program warsztatów

Sobota 26.03.2022 r.

  • 8:00-14:30

Część teoretyczna z przerwą kawową

  • 14:00-15:00

Przerwa obiadowa

  • 15:00-19:00

Badanie pokazowe przeprowadzane przez prowadzącego oraz część praktyczna.

Tematyka dnia: Podstawy badania dopplerowskiego, anatomia topograficzna oraz badanie naczyń głowy, szyi, jamy brzusznej, kończyn.

Niedziela 27.03.2022 r.

  • 8:30-12:30

Część teoretyczna z przerwą kawową

  • 12:30-13:00

Przerwa obiadowa

  • 13:00-17:00

Badanie pokazowe przeprowadzane przez prowadzącego oraz część praktyczna.

Tematyka dnia: Diagnostyka ultrasonograficzna i tomograficzna patologii naczyniowych u psów i kotów.

Lokalizacja

Łączności, Łazy, Polska

Jak Dojechać

Nie można znaleźć trasy!

Szczegóły Lokalizacji

Centrum Szkoleń Weterynaryjnych Redline przy Klinice Weterynaryjnej Redline

dr n. wet. Anna Łojszczyk

W 2006 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, gdzie następnie podjęła zatrudnienie w Pracowni Radiologii i Ultrasonografii Katedry i Kliniki Chirurgii Zwierząt. W 2013 roku obroniła pracę doktorską z zakresu radiologii weterynaryjnej i zaczęła pracę na stanowisku adiunkta, poświęcając się pracy naukowo-badawczej związanej z diagnostyką obrazową zwierząt towarzyszących. Bierze udział w licznych konferencjach oraz szkoleniach krajowych i zagranicznych, jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji oraz doniesień zjazdowych. Od kilku lat jest członkiem EAVDI – European Association of Veterinary Diagnostic Imaging. Współpracuje z licznymi prywatnymi praktykami weterynaryjnymi w zakresie konsultacji radiologicznych i ultrasonograficznych.

dr n. wet. Wojciech Kinda

Urodzony we Wrocławiu. Ukończył Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w 2007 roku. Odbył staż w kilku gabinetach weterynaryjnych we Wrocławiu. W roku 2008 wrócił do swej macierzystej uczelni, dołączając do zespołu radiologów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej Kliniki Chirurgii, gdzie pracuje do tej pory, wykonując badania radiograficzne, ultrasonograficzne oraz tomografii komputerowej. Od 2015 roku asystent na Katedrze Chirurgii. Ukończył pracę doktorską na temat tomografii komputerowej kręgosłupa psów i kotów. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Radiologia Weterynaryjna dla studentów polskich i zagranicznych, a także dla słuchaczy studium specjalizacyjnego z radiologii weterynaryjnej i chirurgii weterynaryjnej. Ponadto prowadzi własną praktykę zajmującą się szkoleniem lekarzy weterynarii oraz teleradiologią.

Importuj do Kalendarza Google